9. Jatkopolutus

Keskeiset asiat

  • Paikalliset yhteistyökumppanit 
  • Jatkopolku tunnistettu koulutuksen aikana 
  • Jatkotoimenpiteiden valmistelu 

Koulutuksen aikana ratkaistaan oppijoiden arkeen liittyvä haaste. Se voi olla pieni tai isompi arkea hankaava asia. Jos ratkaistava asia on isompi, Kaikkien-mallin aikana aktivoidutaan ratkaisemaan koko asiasta osa ja loppu hoidetaan jatkopolun aikana. Esimerkiksi urasuunnittelu, terveydentilan tai talouden parantaminen tai työhaku ovat usein prosesseja, jotka jatkuvat koulutuksen jälkeen.

Yhteistyökumppaneiksi valitaan usein paikallisia toimijoita, esimerkiksi sivistysjärjestöjä, julkisia palveluorganisaatioita ja säätiöitä. Kumppanit voi sitouttaa Kaikkien-malliin erilaisilla rooleilla. Oleellista on auttaa sisäistämään malli palvelumuotona sekä oppijoiden palvelutarpeet teemaan liittyen.

Jatkopolutuksessa kumppaneilla voi olla erilaisia tehtäviä, kuten asiantuntijuus ja sparraus koulutuksen aikana, valmius auttaa oppijaa koulutuksen jälkeen tai tiedottava rooli. Oppijoita voi kannustaa myös ottamaan yhteyttä kumppaneihin ja selvittämään itselleen parhaiten sopivat jatkotoimenpiteet koulutuksen jälkeen.

Jatkopolku kannattaa sisällyttää oppijan henkilökohtaiseen tavoitteeseen. Lyhyessäkin koulutuksessa oppija hyötyy, jos saa tietoa potentiaalisista ja koulutuksen jälkeen auttavista tahoista. Jatkotoimenpiteitä voi myös valmistella koulutuksen aikana sopimalla tapaamisia ja aloittamalla asiakasyhteistyö.

Yhteistyökumppanin rooli jatkopolutuksessa

Yhteistyökumppani on vapaaehtoistoimija ja teemaan liittyvä asiantuntija, joka voi tarjota palveluitaan ohjauksessa tai tiedonvälittäjänä koulutuksen jälkeen. Yhteistyökumppani sitoutetaan jatkopolutukseen jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa. Kumppanin pitää ymmärtää roolinsa jatkopolutuksessa, oppijoiden palvelu- ja oppimistarpeet sekä hyöty niiden ratkaisussa. 

Jatkopolutuksen hyödyt oppijalle

Oppijan oppimisprosessi jatkuu koulutuksen jälkeen. Hän saa apua kesken jääneessä kehittämisessä tai jatkaessaan arkensa parantamista samaan teemaan liittyen. 

Jälkipalaute ja jatkopolutus

Jatkopolutus antaa mahdollisuuden kerätä jälkikäteen palautetta Kaikkien-mallin tuloksista ja oppijan tilanteen kehittymisestä. Se mahdollistaa myös kouluttajan ja kumppaneiden pitkäjänteisen yhteistyön ja kehittämisen tulevissakin koulutuksissa.

Menetelmät

Kumppaniyhteistyö

– Alkupalaveri mahdollisten kumppaneiden kanssa: kumppanuuden hyötyjen sanoittaminen

– Yhteistyösopimuksen tekeminen: roolien ja resurssien kirjaaminen

– Kumppanien verkostojen hyödyntäminen: markkinointi

– Kumppanien mukaanotto koulutukseen

– Kumppanien palkitseminen esimerkiksi viestinnällisen näkyvyyden tai uusien asiakkuuksien kautta

– Koulutuksen jälkeen loppupalaveri

Muistilista

  • Mieti jatkopolku tavoitteenasettelussa
  • Suunnittele realistinen jatkopolku suhteessa kehitettävään asiaan ja tavoitteeseen
  • Sitouta yhteistyökumppanit jatkopolkuihin ja palvelun tarjoamiseen niissä 
  • Pohdi, kuinka voit varmistaa oppijan jatkopolutuksen, jos siihen on tarve
  • Huolehdi siitä, että kumppanit saavat riittävästi palautetta ja tietoa oppijoiden palvelutarpeista
  • Muista kiittää kumppaneita yhteistyöstä koulutuksen aikana ja sen jälkeen mahdollisella jatkopolulla

Muut kappaleet