Kohderyhmät digikoulutuksessa 

Henkilö pitää tietokonetta kädessään. Taustalla on ryhmä ihmisiä keskustelemassa.

Oman kohderyhmän tunteminen auttaa varautumaan eri tilanteisiin koulutuksen aikana. Huomioi ryhmien osalta seuraavia asioita.  

Erityisryhmä

 • Erityisryhmille toimivat parhaiten kevyemmät tavat opettaa digiperustaitoja.​ Motivaatiota digiopetteluun löytyy parhaiten, kun oppijat pääsevät itse vaikuttamaan kurssisisältöihin. ​  
 • Käytä mahdollisimman selkeitä termejä​. Varmista, että kaikki ovat ymmärtäneet termit. 
 • Oppijat ovat monesti eri tasoisia. Osalla oppijoista voi ilmetä haasteita kielen kanssa, ​vaikka äidinkielenä olisikin suomi.  

Vaativa erityisryhmä

 • Opettajalähtöisempi opettamistyyli toimii paremmin toisille. Toisinaan oppija toivoisi mahdollisimman vähän ”opettajamaista” luennointia.  
 • Panosta tekemiseen ja yhdessä pohtimiseen. 
 • Mielenkiinto yhtä asiaa kohtaan ei välttämättä kestä kovin kauaa. Keskittyminen ja jaksaminen voivat vaihdella. 
 • Tauota opetusta! 
 • Sovi säännöistä. 
 • Tarjoa erilaisia vaihtoehtoja tehtävien tekemiseen ja oppimiseen​. Esim. videoita voi katsoa yhdessä tai omassa tahdissa. 
 • Huomioi, että ryhmässä voi olla  kirjoitus- tai lukutaidottomia tai hyvin huonosti näitä taitoja osaavia.
 • Jos suunnitelmasi ei toimi, elä hetkessä. Teette sen,  mihin on sillä hetkellä mahdollisuus ja resurssia.​ 

Maahan muuttaneiden ryhmä tai suomi ei ole äidinkieli

 • Suomen kielen taito voi myös olla vaihtelevaa​. Kuullun ymmärtäminen on usein taidoista kehittynein, kun taas luetun ymmärtäminen tai kirjoittaminen​ heikompaa. 
 • Käytä apuna kuvallista materiaalia​. 
 • Näytä ensin vaihe vaiheelta, mitä seuraavaksi harjoitellaan. Tämän jälkeen oppijat voivat harjoitella itsenäisesti tai parin kanssa. 
 • Etene rauhallisessa tahdissa. Keskity olennaiseen ja karsi liika pois.  
 • Käytä selkokieltä. Ohjeita selkokielen käyttämiseen löydät Selkokeskuksen verkkosivuilta. Avaa ja selitä käyttämäsi termit kaikki huomioiden. 
 • Hyödynnä pienryhmiä ja apuopettajaa tarvittaessa. 
 • Huomioi kulttuuritausta, elämäntilanne ja tue oppijaa.  
 • Jos oppijoilla on pieniä lapsia mukana, hanki kursseille lapsenvahti tai tekemistä lapsille​.  
 • Kun tiedotat koulutukseen liittyvistä asioista (mitä, missä, milloin), varmista, että kaikki ymmärtävät. Soita tarvittaessa ja selosta tarkemmin.