4. Oppijoiden rekrytointi

Keskeiset asiat

 • Kiinnostava ja tarpeelliseksi koettu aihe
 • Kohderyhmän elämäntilanteen huomioiminen järjestelyissä
 • Henkilökohtainen kontakti markkinoinnissa

Kaikkien-mallia voi soveltaa esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisiin opintoihin valmiuksia tarjoavassa koulutuksessa Kaikkien-malli sopii projektimuotoisena toteutuksena osaksi pitkäkestoisen ryhmän toimintaa.

Usein koulutukseen kootaan ryhmä enemmän tai vähemmän ennalta tutusta kohderyhmästä. Kohderyhmän tuntemus on rekrytoinnissa tarpeen muun muassa aiheen, aikataulun sekä tapaamispaikkojen suunnittelun vuoksi. Esimerkiksi jos kohderyhmän tiedetään työskentelevän tai opiskelevan päivisin, on tapaamiset järkevää järjestää iltaisin tai viikonloppuisin. Myös joustavia suoritustapoja, kuten etäosallistumista, kannattaa testata ja hyödyntää.

Keskeistä on kohderyhmän tavoittaminen ja saaminen mukaan koulutukseen – tarvitaan kutsu. Kutsussa on oltava innostava kurssikuvaus sekä oleelliset tiedot, kuten tapaamispaikat ja -ajat sekä koulutuksen kesto. Kerro kutsussa myös, miksi vastaanottajan kannattaisi tulla mukaan.

Viestikanava on valittava kohderyhmän mukaan, mutta monikanavaisuus ja toisto ovat valttia. Kutsun jakamisessa ja koulutuksen markkinoinnissa kannattaa käyttää apuna kumppanuuksia ja kohderyhmän kanssa tekemisissä olevia muita toimijoita. Verkostoyhteistyöllä voidaan tavoittaa laajasti mahdollisia osallistujia.

Henkilökohtaisesti kutsuminen on usein paras tapa herättää kiinnostus. Osallistujien näkökulmasta tuttu taho tai henkilö kutsujana herättää luottamusta. Myös paikan päällä tapahtumissa tulevasta ryhmästä kertominen on vaikuttava tapa. Anna tapaamisessa myös ilmoittautumismahdollisuus. Hyödynnä innostus! Ensimmäinen kerta ei aina johda tekoihin, mutta kiinnostava aihe voi jättää innostuksen kytemään.

Nykypäivänä tietoa ja tilaisuuksia on tarjolla runsaasti ja monesti ihmisillä saattaakin olla paljon sitoumuksia. Toisaalta jos tavoitellaan ryhmiä, jotka eivät juuri osallistu toimintaan, saattaa osallistumiseen olla kynnys. Mitä enemmän tietoa kutsua jakavilla on koulutuksesta, sen tarkemmin ja paremmin he osaavat kertoa siitä kohderyhmälle ja madaltaa osallistumiskynnystä. 

Innostava ilmoitus

Huomioi markkinointimateriaalissa mahdollisimman hyvin tavoittelemasi kohderyhmä. Aloita tärkeimmästä ja koukuta lukijasi menemällä heti asiaan.

Ilmoituksessa pitää olla keskeiset asiat:

 • Mitä?
 • Missä?
 • Milloin?
 • Kenelle?
 • Miksi osallistua?
 • Mitä hyötyä tästä on osallistujalle?
 • Osallistujan kustannukset
 • Miten pääsee mukaan?
 • Mihin mennessä ja miten pitää ilmoittautua?
 • Keneltä voi kysyä lisätietoja?

Ilmoittautuminen

Tee ilmoittautumisesta vaivatonta. Kerro selkeästi, mihin mennessä tulee toimia ja mitä tietoja tarvitset ilmoittautujasta. Mutkaton ja helppo ilmoittautumislomake palvelee kaikki kohderyhmiä! Tarjoa myös vaihtoehtoisia ilmoittautumistapoja. Ilmoittautumisen yhteydessä pitää olla merkittynä lisätietojen antaja ja hänen yhteystietonsa kysymyksiä varten.

Pohdi

 • Missä mahdolliset osallistujat ovat?
 • Miten heitä kannattaa lähestyä?
 • Kenen kautta kohderyhmän voi tavoittaa?
 • Mitkä asiat saattavat olla osallistumisen esteenä?
 • Miten esteitä voi välttää tai ratkaista?

Muistilista

 • Henkilökohtainen kutsu 
 • Esittely tilaisuudessa, jossa kohderyhmää tai heidän kanssaan työskenteleviä paikalla 
 • Kumppaneiden viestintäkanavat 
 • Omat verkostot
 • Uutinen tai ilmoitus verkkosivuilla, esimerkiksi uutiskirje
 • Sosiaalinen media 
 • Lehti-ilmoitus: Menovinkit-palsta

Muut kappaleet