1. Kohderyhmän ja teeman valinta

Keskeiset asiat

• Tavoitteena arjen parantaminen 

• Perustaitojen kehittyminen 

• Valittu koulutusteema koskettaa useampia oppijoita

Kaikkien-malli soveltuu aikuiselle, joka tarvitsee tukea arjen haasteiden ratkaisuun. Haasteet voivat liittyä yhteiskunnalliseen osallistumiseen, kouluttautumiseen, työllisyystilanteeseen, talouteen tai terveyteen. Koulutusteemojen on liityttävä oppijan arkeen. Oppijan perustaitoja ei kehitetä erillisesti, vaan ne kehittyvät arjen haasteiden ratkaisemisen myötä, osana Kaikkien-mallin oppimisprosessia. Perustaitoja tarvitaan muuttuvilla ja pirstaloituvilla koulutus- ja työmarkkinoilla ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa yhä enemmän.

Kohderyhmän elämäntilanne ja työtilanne vaikuttavat menetelmävalintaan. Koulutus on helpompi järjestää, jos ryhmäläisillä on esimerkiksi sama vuorokausirytmi tai samantasoinen perustaitoihin ja/tai kielitaitoon liittyvä lähtöosaaminen. Käytettävät opetusmenetelmät ja -kanavat kuten verkko- ja lähi- tai etäopetuksen määrä voivat vaihdella kohderyhmän mukaan.

Menetelmät

Koulutus voidaan järjestää teemalähtöisesti tai kohderyhmälähtöisesti. 

Teemalähtöinen koulutus

1. Koulutus järjestetään tietyn teeman ympärille. Sitä markkinoidaan laajalle, entuudestaan tuntemattomalle kohderyhmälle.

2. Teemalähtöisessä koulutuksessa tunnistetaan isompaa kansalaisryhmää koskeva, arkea haittaavaa kehitysteema. Teeman ympärille (esimerkiksi talous) etsitään paikallisia yhteistyökumppaneita. Koulutuksen rakenne sekä kulku suunnitellaan oletettua kohderyhmää ajatellen. Koulutuksen järjestäminen edellyttää taustatietoa siitä, että teema koskettaa kohderyhmää.

Esimerkiksi Espoon pilotissa talousteeman ympärille koottiin ensin toteuttajaryhmä (kouluttajat ja yhteistyökumppanit) ja sen jälkeen koulutusta markkinoitiin yleisesti alueen yksin- ja mikroyrittäjille.

Kohderyhmälähtöinen koulutus 

1. Koulutus järjestetään entuudestaan tunnetulle kohderyhmälle, esimerkiksi säännöllisesti kokoontuvalle harrastajaryhmälle tai se on osa muuta koulutuskokonaisuutta, kohderyhmänä valmis oppijaryhmä. Teema valitaan kohderyhmän arkisten kehittämistarpeiden perusteella. 

2. Kohderyhmälähtöisessä koulutusjärjestelyssä Kaikkien-mallia sovelletaan valmiille kohderyhmälle, jonka haasteet tiettyyn teemaan liittyen ovat etukäteen tiedossa ja oppijat tunnetaan entuudestaan. Markkinointi ja/tai oppijarekrytointi voidaan tehdä kohdennetusti ja opetus voidaan limittää osaksi muuta toimintaa.
 
Esimerkiksi Savonlinnan koulutuskokeilussa nuorista koostunut kohderyhmä oli etukäteen tiedossa ja ohjelma rakennettiin osaksi muuta toimintaa.

Muistilista

  • Valitse oppijan arkea parantava teema 
  • Mieti, miten lisäät oppijan tietoa teemasta 
  • Kerää riittävästi tietoa teemasta 
  • Yhdistele tarvittaessa eri teemoja 
  • Muodosta kumppanuuksia paikallisiin toimijoihin 
  • Ota yhteistyökumppanit mukaan kohderyhmämarkkinointiin 
  • Kokoa paikallinen kohderyhmä 
  • Muodosta rohkeasti erilaisia kohderyhmiä saman teeman alle 
  • Testaa erilaisia oppimistapoja- ja kanavia erilaisille ryhmille 
  • Muista, että perustaidot kehittyvät taustalla

Muut kappaleet