Tausta

Kaikkien-malli kehitettiin Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä Kansalaisen perustaidot -hankkeessa (2018-2020). Kehittämistyössä oli mukana myös muun muassa kouluttajia ja koulutuksen tarjoajia. 

Tietoa hankkeesta

Kansalaisen perustaidot -hanke oli osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hankkeen ja siinä kehitetyn Kaikkien-mallin taustalla on perustaitojen merkitykseen ja oppimiseen liittyviä teorioita.

Kansanvalistusseura

Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö) on sitoutumaton sivistyssäätiö ja arkisivistyksen ajatuspaja. Arkisivistys on yhdessä oppimista, jotta voimme pitää huolta ympäristöstä ja toisistamme. Ydinosaamistamme ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen.

Julkaisemme kahta, kaikille avointa oppimisen mediaa: Aikuiskasvatus-tiedelehteä ja englanninkielistä aikuiskoulutuksen mediaa Elm Magazinea. Lisäksi vastaamme Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja ulkosuomalaisten lasten Etäkoulu Kulkurin toiminnasta sekä Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEA:n (European Association for the Education of Adults) viestinnästä.

Opintokeskus Sivis

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos. Toteutamme, kehitämme, ohjaamme ja tuemme jäsenjärjestöjemme koulutusta eri puolilla Suomea. Koulutuksen tuen lisäksi kehitämme koulutuksen ja ohjauksen keinoin järjestöjen toimintaa, järjestötoiminnassa ja -koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista sekä perustaitojen kouluttamista järjestöissä. Toteutamme jäsenjärjestöjemme kanssa yhteistyössä vuosittain 75 000 tuntia koulutusta ja 43 000 tuntia ryhmäopiskelua. Osallistujia on yhteensä noin 120 000. Lisätietoja toiminnastamme löydät verkkosivuiltamme sekä sosiaalisen median kanavistamme.

Yhteystiedot

Opintokeskus Sivis

Virpi Markkanen
asiantuntija
virpi.markkanen(a)ok-sivis.fi
+358 50 374 5869

Kehittäjätiimi

Kaikkien-mallin kehittäneen Kansalaisen perustaidot -hankkeen tiimi 2019-2020: (vasemmalta oikealle) Kristiina Andreasson, Kaisa Välivehmas, Nina Hjelt, Virpi Markkanen.

Blogi

Kansalaisen perustaidot -hankeblogissa on artikkeleita hankkeen taustasta ja piloteista, kommentointia julkiseen perustaidot-keskusteluun sekä hanketiimiläisten ajatuksia Kaikkien-mallin kehittämisestä.