Sovellusten käyttö ja hallinta

Henkilöllä on puhelin kädessään.

Osaamistavoitteet 

Oppija osaa 

 • valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia. 
 • tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja. 
 • tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja. 
 • tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa. 
 • käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa.  

Tehtävät

Tälle sivulle on koottu erilaisia tehtäviä digikouluttajan avuksi ja tueksi. Voit poimia yksittäisiä tehtäviä tai koota koko kurssisuunnitelman niihin pohjautuen. Tehtävissä on merkintä Digitaitomerkki-harjoitus, jos ne tukevat digitaitomerkkien suorittamista.

Tutustuminen tekstinkäsittelyyn (videotehtävä)

Osaamistavoite: Oppija osaa valita ja käyttää tekstinkäsittelysovelluksia. Oppija osaa tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja.

Digitaitomerkki-harjoitus

Kesto: 1,5 tuntia 

Tehtävä:

Katsotaan yhdessä tai itsenäisesti video Wordin perusteet (Youtube) tai kouluttaja näyttää yhteisesti Word-dokumentin luomista ja muokkaamista. Videota voidaan katkaista sopivissa kohdissa ja kokeilla toimintoja omalla koneella omaan tiedostoon.

Keskustellaan, mihin oppijat ovat käyttäneet tekstinkäsittelyohjelmaa? Mitä tekstinkäsittelyohjelmia oppijat ovat käyttäneet ja mitä muita he osaavat nimetä?

CV ja työhakemus (harjoitus)

Osaamistavoite: Oppija osaa valita ja käyttää tekstinkäsittelysovelluksia. Oppija osaa tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja. 

Kesto: 1,5–2,5 tuntia 

Tehtävä: 

 1. Keskustellaan, millaisia asioita on hyvä huomioida, kun laatii työhakemuksia.   
 2. Keskustellaan, miten omasta osaamisesta kannattaa viestiä sekä millainen on työnhakuasiakirjan muoto. 
 3. Tutustutaan yhdessä esimerkkeihin netissä laadittavasta työhakemuksesta.  
 4. Etsitään yhdessä työpaikkoja netistä ja jaetaan vinkkejä eri sivustoista.  
 5. Harjoitellaan työnhakuasiakirjojen laatimista ja lähettämistä.

Tekstinkäsittelyä (harjoitus)

Osaamistavoite: Oppija osaa valita ja käyttää tekstinkäsittelysovelluksia. Oppija osaa tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja 

Digitaitomerkki-harjoitus

Tämän tehtävän voit hyödyntää suoraan Sovellusten käyttö ja hallinta -digitaitomerkin osana.

Kesto: 1 tunti 

Ohjeet tehtävän tekemiseen: bit.ly/OT-teksti 

 1. Valitse yksi (1) tekstinkäsittelysovellus ja avaa uusi dokumentti.   
 2. Kirjoita tekstidokumentin ylätunnisteeseen oma nimesi muodossa ”Etunimi Sukunimi ja asiakirjan nimi (Osaamismerkkitehtävä)”. Lisää ylätunnisteen oikeaan yläkulmaan sivunumerointi ja mallin mukaiseen kohtaan kuluvan päivän päiväys.    
 3. Kirjoita mallin mukaiset tekstit asiakirja-asettelun mukaisesti.   
 4. Lisää numeroitu luettelo, johon kirjoitat mallin viivojen tilalle kolme (3) opiskelu- ja/tai työtehtävien tekemiseen soveltuvan toimistosovelluksen nimeä.   
 5. Kirjoita kohtaan ”Käytän tässä harjoituksessa ____________ -sovellusta.” viivan tilalle käyttämäsi tekstinkäsittelysovelluksen nimi.  
 6. Valitse mielestäsi tärkein toimistosovellus. Lihavoi se.   
 7. Tallenna tekstidokumentti omalle laitteellesi tai pilvipalveluun.   
 8. Palauta työsi merkkihakemuksen ohjeiden mukaan joko tiedostona tai linkkinä. 

Tutustuminen taulukkolaskentaan (videotehtävä)

Osaamistavoitteet: Oppija osaa valita ja käyttää taulukkolaskentasovelluksia. Oppija osaa tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa. 

Digitaitomerkki-harjoitus 

Kesto: 1,5 tuntia 

Tehtävä: 

Katsotaan yhdessä tai itsenäisesti video: Excelin perusteet (Youtube) tai kouluttaja näyttää yhteisesti Excel-dokumentin luomista ja muokkaamista. Videota voidaan katkaista sopivissa kohdissa ja kokeilla toimintoja omalla koneella omaan tiedostoon.

Keskustellaan, mihin oppijat ovat käyttäneet taulukkolaskentaohjelmaa? Mitä muita taulukkolaskentaohjelmia oppijat ovat käyttäneet ja mitä muita he osaavat nimetä?

Excel-tehtäviä eritasoisille Excelin käyttäjälle löydät Aki Taanilan aineistoista.

Oman kuukausibudjetin laatiminen (harjoitus)

Osaamistavoitteet: Oppija osaa valita ja käyttää taulukkolaskentasovelluksia. Oppija osaa tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa. 

Kesto: 1,5 tuntia   

Tehtävä: 

Jokainen laatii kuukausibudjetin itselleen tai omalle perheelleen.  

Taulukon voi luoda omaan Google Driveen, jolloin sen täyttöä ja käyttöä voi jatkaa kotona. Taulukkoa voidaan käyttää joko kannettavalla tietokoneella tai mobiililaitteella. 

Kuukausibudjetin laatimisessa voi hyödyntää myös Marttojen budjettilomake tai Takuusäätiön budjettilaskuria.

Laske annoksen hinta (harjoitus)

Osaamistavoite: Oppija osaa valita ja käyttää taulukkolaskentasovelluksia. Oppija osaa tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa. 

Digitaitomerkki-harjoitus 

Kesto: 30 min 

Tarvittavat materiaalit/välineet: Laske annoksen hinta Excel-tehtävä.

Tehtävä: 

Lähetä tehtäväpohja osallistujille sähköpostiin. Tehtävän ohjeet löytyvät tehtäväpohjasta. 

Taulukkolaskentaa (harjoitus)

Osaamistavoite: Oppija osaa valita ja käyttää taulukkolaskentasovelluksia. Oppija osaa tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa

Digitaitomerkki-harjoitus: Tämän tehtävän voit hyödyntää suoraan Sovellusten käyttö ja hallinta -digitaitomerkin osana.

Kesto: 1 tunti 

Tehtävä:

taulukko.jpg

Ohjeet tehtävän tekemiseen

 1. Valitse yksi (1) taulukkolaskentasovellus ja avaa uusi laskentataulukko. 
 2. Kirjoita yllä olevan mallin mukaiset tekstit ja luvut laskentataulukkoon  
 3. Tee laskentataulukkoon mallin mukaiset lihavoinnit.  
 4. Lisää Yhteensä-riville mallin mukaiset reunaviivat.  
 5. Laske E-sarakkeeseen kunkin merkin suoritusmäärät yhteensä. Käytä laskukaavoja.  
 6. Laske riville 9 tammi-, helmi- ja maaliskuun ja Yhteensä-sarakkeen osaamismerkit yhteensä. Käytä laskukaavoja.  
 7. Lihavoi Yhteensä-rivin ja sarakkeen luvut.  
 8. Tallenna laskentataulukko omalle laitteellesi tai pilvipalveluun.
 9. Palauta työsi merkkihakemuksen ohjeiden mukaan joko tiedostona tai linkkinä. 

Dokumenttiin tai viestiin liitettävän kuvan tiedostokoon pienentäminen (harjoitus)

Osaamistavoite: Oppija osaa muuttaa kuvan tiedostokokoa pienemmäksi ja ymmärtää, miksi se on joskus tarpeellista.   

Kesto: 30 min   

Tehtävä: 

Kukin osallistuja hakee valokuvan joko verkosta tai omista valokuvista. Verkosta tallennetaan kuva ensin omalle laitteelle. Avataan kuva kuvankäsittelyohjelmassa (esim. Microsoftin valokuvat -työkalu) ja pienennetään se.  

Ohjeistetaan kuvan pienentäminen yhteisesti.  Oppijat harjoittelevat omien kuvien koon pienentämistä omilla laitteilla. 

Tuntisuunnitelmat

Olemme koonneet alle kaksi erilaista tuntisuunnitelmaa aiheesta. Digitaitokoulutuksessa oppijoiden taitotaso ja mahdollinen etenemistahti määrittelevät tuntiensuunnittelua. 

Tuntisuunnitelma (3 t)  

 • Päivän tunnelmat: Millä fiiliksellä päivään? 15 min 
 • Tutustuminen tekstinkäsittelyyn (videotehtävä) 1,5 t 
 • CV:n ja työhakemuksen laatiminen ja lähettäminen sähköpostin liitteenä (harjoitus) 1,5 tuntia tai tekstinkäsittelyä (harjoitus) 1 tunti 
 • Päivän koonti ja oppijoiden toiveet seuraavalle kerralle 15 min

Tuntisuunnitelma (3 t)  

 • Päivän tunnelmat: Millä fiiliksellä päivään? 15 min 
 • Tutustuminen taulukkolaskentaan (videotehtävä) 1,5 t
 • Oman kuukausibudjetin laatiminen (harjoitus) 1,5 t tai taulukkolaskentaa (harjoitus) 1 t
 • Koulutuksen päätös 15 min

Tee oma ryhmän tuntisuunnitelma

Videot

Videot toimivat kouluttajan apuvälineinä ja niistä voi kerrata asioita. Videoita voidaan katsoa yhdessä ryhmän kanssa tai oppijat voivat tutustua niihin itsenäisesti.

Osuvat Taidot -videoiden soittolista (Youtube)  

Hakutermejä videoiden hakemiseen verkosta: word perusteet, excel perusteet, tiedostomuodot