5. Ryhmäyttäminen

Keskeiset asiat

 • Luottamus, turvallisuuden tunne ja motivaatio 
 • Ryhmän yhteinen teema ja tavoite 
 • Vertaistuki- ja opetus

Ennen koulutuksen alkua

Uudet ihmiset, mahdollinen uusi oppimisympäristö tai ylipäätään koulutukseen osallistuminen voivat jännittää oppijaa.

Kouluttaja voi aloittaa ryhmäyttämisen, ja siihen liittyvän ryhmän sisäisen luottamuksen, turvallisuuden tunteen ja motivaation vahvistamisen jo ennen koulutuksen alkua. Jos mahdollista, ota oppijoihin henkilökohtaisesti yhteyttä ja kerro ryhmän koko, teema ja yleiset tavoitteet sekä tarkka ohjelma (myös tauot, ruokailut jne.) ennakkoon. Luot samalla tunnelmaa ja aktivoit oppijaa aktiiviseen osallisuuteen ja ryhmäjäsenyyteen.

Koulutuksen aikana

Kaikkien-malli on ryhmäkoulutusta. Ryhmä toimii vertaistukena ja kanssakouluttajana. Koulutuksen alku on tutustumisen aikaa. Käytä reilusti aikaa rentoon esittäytymiskierrokseen, jossa jokaisella on tasapuolisesti aikaa kertoa itsestään ja tavoitteistaan koulutukselle. Esittelyvaiheessa kannattaa myös sopia ryhmän viestittelystä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

Koulutuksen alussa varmistetaan, että kaikilla on ymmärrys teemasta ja tavoitteesta. Kaikkien-mallissa ei ole keskinäistä vertailua, vaan jokaisella on henkilökohtainen oppimistavoite. Koulutuksen aikana kouluttaja tukee esimerkillään ryhmäytymistä. Kaikki oppijat ovat yhtä arvokkaita. Kaikki oppivat ja toimivat omista edellytyksistään lähtien. 

Koulutusmalli lisää ryhmän sisäistä luottamusta. Sama teema yhdistää ja jokainen jakaa henkilökohtaisen haasteensa sekä siihen liittyvän kehittämistyön kaikkien kanssa. Koulutuksen aikana vahvistetaan oppijoiden mahdollisuutta antaa vertaistukea tai opettaa muita ryhmä- ja parikeskusteluiden avulla.

Koulutuksen alussa kouluttajan on ehdottomasti muistettava mainita, että ryhmän keskustelut ovat luottamuksellisia. Henkilökohtaiset aiheet voivat synnyttää tunteenpurkauksia. Itku, vetäytyminen kuoreensa ja haluttomuus puhua ovat hyväksyttäviä reaktioita. Ryhmäläiset oppivat luottamaan itseensä ja muihin, kun ryhmän sisällä sallitaan erilaisuus ja aitous.

Koulutuksen lopussa kouluttaja voi vahvistaa ryhmähenkeä esimerkiksi yhteispalautteella, yhteiskuvan ottamisella, videopätkän kuvaamisella ja niiden jakamisella.

Koulutuksen jälkeen

Vaikka Kaikkien-malli loppuu, ryhmä jatkaa parhaimmillaan epävirallisesti yhteydenpitoa ja samalla oppiminen jatkuu. Loppuesittelyssä jokainen voi esittää toiveen jatkoyhteydenpidosta. 

Menetelmät

Menetelmä 1

Tutustumisharjoitukset esimerkiksi pallon heitto ja esittäytyminen

Menetelmä 2

Tunnetilan ilmaisu kuvakortin avulla

Menetelmä 3

Parihaastattelut ja parin esittely muulle

Muistilista

 • Varmista, että ryhmä tietää, mikä heitä yhdistää
 • Keksikää ryhmälle nimi
 • Usko hyvään ryhmähenkeen ja ruoki sitä!
 • Ohjaa ryhmää kannustamaan ja ohjaamaan muita
 • Anna ryhmän puhua mahdollisimman paljon, luotsaa keskustelua, muista kuunnella
 • Ole tasapuolinen. Anna kaikkien reagoida ja oppia yksilöllisesti
 • Ruoka ja juoma yhdistävät!
 • Ohjaa ryhmä uuden äärelle ja epämukavuusalueelle!
 • Kokoa ryhmän puheita dokumentiksi ja jaa ne lopussa

Muut kappaleet