Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli työikäisten arjen
parantamiseksi.

Mitä?

Kaikkien-malli tukee tavoitteellista ja vaikuttavaa oppimista. Tavoitteena on luku-, numero ja digitaitojen kehittäminen arjen parantamiseksi. Koulutusmallissa keskeistä on oppijalähtöisyys,
paikallisuus ja eri perustaitojen yhdistäminen. Koulutus perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen.

Miten?

Kouluttajan oppaasta löytyvät ohjeet Kaikkien-mallin käyttöönottoon. Mallin mukaisen koulutuksen järjestämiseen liittyvät asiat on jaettu erillisiin osioihin. Kouluttajan tueksi ovat mukana muistilistat sekä esimerkit
menetelmistä.

Tausta

Kaikkien-mallilla autetaan parantamaan arkea oppijalähtöisesti ja paikallisesti. Malli on kehitetty
Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä Kansalaisen perustaidot -hankkeessa.