Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli työikäisten arjen
parantamiseksi.

Mitä?

Kaikkien-malli tukee tavoitteellista ja vaikuttavaa oppimista. Tavoitteena on luku-, numero- ja digitaitojen kehittäminen arjen parantamiseksi. Koulutusmallissa keskeistä on oppijalähtöisyys, paikallisuus ja eri perustaitojen yhdistäminen. Koulutus perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen.

Miten?

Kouluttajan oppaasta löytyvät ohjeet Kaikkien-mallin käyttöönottoon. Mallin mukaisen koulutuksen järjestämiseen liittyvät asiat on jaettu erillisiin osioihin. Muistilistat ja esimerkit menetelmistä ovat mukana kouluttajan tueksi.

Tausta

Kaikkien-mallilla autetaan parantamaan arkea oppijalähtöisesti ja paikallisesti. Malli on kehitetty Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä Kansalaisen perustaidot -hankkeessa. Tutustu Kaikkien-malliin SivisNYTin jutusta (SivisNyt.fi).