Koulutuksen aikana

Kolme henkilöä istumassa pöydän ääressä tietokone ja papereita edessään.

Ensimmäisellä kerralla

 • Tutustumiseen ja ryhmäytymiseen kannattaa käyttää aikaa. 
 • Kerrataan koulutukseen liittyvät käytännön asiat. Mitä, missä, milloin ja miksi?
 • Varmistetaan, että kaikilla osallistujilla on käytössä oma sähköposti ja salasana. Jos sähköpostitiliä ei vielä ole, sen tekemiseen on hyvä varata aikaa. 

Kouluttajan muistilista  

 • Varaa riittävästi aikaa. 
 • Kertaa, kertaa ja kertaa. Parempi oppia jotakin hyvin kuin edetä asioissa nopeasti unohtaen oppimansa​. 
 • Varmista, että kaikki pysyvät mukana​.  
 • Valmistaudu muuttamaan suunnitelmaa. 
 • Vastaa oppijoiden toiveisiin ja vahvista omia tavoitteita. 
 • Innosta ja kehu. Nosta esiin onnistumisia! 

Hyviä käytäntöjä 

Pyri luomaan ryhmään rento ja turvallinen ilmapiiri, jossa oppija voi tehdä virheitä ja kysyä apua.

 • Anna aikaa sille, että oppijat pääsevät kokeilemaan itse omilla laitteilla ja sovelluksilla.  Älä tee puolesta.
 • Enemmän tekemistä kuin opetusta. Itse tekemällä oppii parhaiten!​ 
 • Aktivoi keskustelua ja kokemustenvaihtoa. Hyödynnä ryhmäläisten osaamista.  
 • Anna mahdollisuus vertaisopetukseen.  
 • Etsikää yhdessä tietoa! Kukaan ei voi tietää kaikesta kaikkea.  
 • Anna oppijoiden tehdä mahdollisimman paljon itse – jo koneen käynnistyksestä lähtien.​ 
 • Suunnittele koulutuspäiviin mukaan vuorovaikutusta, kuten pari- ja ryhmätehtäviä​. Aihetta voi lähestyä keskustelutehtävillä ja siirtyä sitten käytännön harjoitteisiin.​

  Parikeskustelu odotuksista 
  Keskustele pareittain odotuksista ja toiveista koulutuksen sisältöihin liittyen. Käy vastaukset yhdessä läpi ja kirjaa ne muistiin. 

  Oman tavoitteen määrittely 
  Mitä oppija haluaisin oppia tässä koulutuksessa? Kirjaa ylös ja palaa näihin koulutuksen puolivälissä sekä lopussa.  

  Toiveaiheita 
  Koulutuksen edetessä on hyvä kysyä oppijoilta, onko ryhmässä noussut osaamistarpeita, jotka voisi sisällyttää kurssille.