Usein kysytyt kysymykset

Miksi Kaikkien-mallia kannattaa hyödyntää digitaitojen kouluttamisessa?

Kaikkien-malli vahvistaa oppijalähtöisyyttä koulutuksessa ja varmistaa, että opitut asiat kytkeytyvät oppijoiden arkeen. Oleellista on selvittää oppijoiden toiveet ja tarpeet. Myös yhteinen, ryhmän kanssa jaettu oppiminen on keskeistä. Jokaisella on tietoja ja taitoja! 

Mitä lisäarvoa saan digitaitomerkeistä?

Digitaitomerkit näyttävät, että jokin asia on opittu. Suoritetuilla osaamismerkeillä voit osoittaa osaamisesi esim. työnantajalle.  Merkkien suorittaminen voi olla innostava tapa näyttää omaa osaamista. 

Mitä hyötyä minulle on aineistosta? Kenelle materiaali soveltuu?

Materiaali on suunniteltu matalan kynnyksen opetusmateriaaliksi digiperustaitojen kouluttamiseen. Kouluttajan ei tarvitse olla it-nero. Aineistossa on esimerkkimenetelmiä digitaidoista, mutta aineiston osia voidaan opiskella oppijoiden tarpeiden mukaisesti. Kaikkien-mallin hengessä myös kouluttaja voi oppia uutta koulutuksen aikana.

Materiaali on tuotettu kouluttajan tueksi. Digitaitojen harjoittelusta hyötyvät myös monet eri kohderyhmät. Tuntemalla oman kohderyhmäsi voit arvioida oppijoiden lähtötasoa.

Millainen kielitaitotaso oppijoilla tulisi olla?

Merkkien suorittamiseksi oppijan suomen kielen taso tulisi olla hyvä myös tietoteknisen sanaston osalta.  Digitaitomerkistö on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Harjoitusmateriaali on saatavilla vain suomeksi. Perusosaaja-merkkien kohdalla opiskelija voi saada ohjausta kysyttäessä.  

Ryhmässäni ei ole käytössä Microsoftin ohjelmia. Mitä teen?

Jos oppijoilla ei ole Microsoftin lisenssillä toimivia ohjelmia käytössä, maksuttomat sähköpostiohjelmat (esim. Gmail tai Outlook) tarjoavat pääsyn ilmaisversioihin esitys-, tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmista.

Miten hyödynnän tuntisuunnitelmia?

Tuntisuunnitelmat on tarkoitettu havainnollistamaan mahdollista kolmen tunnin mittaista ryhmätapaamisen sisältöä. Oppijalähtöisessä koulutuksessa kannattaa kuitenkin pitää mieli avoimena ja soveltaa tuntisuunnitelmia joustavasti ryhmän tason ja tarpeet huomioiden. Voit kysyä oppijoiden toiveita sisältöjen tai harjoitusten suhteen eri kohdissa koulutusta. Saatat myös huomata, että jonkin aiheen käsittelyyn tarvitaan suunniteltua enemmän aikaa.

Miten tehtäviä tehdään?

Tehtävät on koottu sivustolle eri aiheiden mukaan ryhmiteltynä. Tehtävät ovat harjoitus-, ryhmä- tai videotehtäviä. Harjoitusten materiaaleja voi käyttää sellaisenaan tai muokata omalle ryhmälle sopivaksi. Menetelmissä on paljon vuorovaikutusta ja yhteistä pohdintaa.

Mihin tehtävien kestot perustuvat?

Jokaiselle tehtävälle on ilmoitettu arvioitu kesto. Kestot perustuvat toteuttamiemme digikoulutusten kokemuksiin.

Ryhmissä on tärkeää luoda kiireetön tunnelma ja mahdollisuus päästä itse tekemään ja kokeilemaan rauhassa. Ryhmän taitotaso määrittelee myös, kuinka kauan tehtävään menee aikaa. Suosittelemmekin tekemään lähtötilannekartoitukset oppijoille ennen koulutusta. Etevämmille oppijoille voi keksiä lisätehtäviä tai he voivat opastaa muita. Oppija oppii usein parhaiten opastamalla muita.