2. Kumppanien hankkiminen ja sitouttaminen

Keskeiset asiat

  • Mieti valmiiksi perusteluja, miksi kumppanin kannattaa lähteä mukaan 
  • Ole rohkeasti yhteydessä 
  • Hyödynnä omia verkostojasi

Kaikkien-mallissa alueellisuus ja kumppanuudet ovat olennainen osa toteutusta. Tavoitteena on saada osallistuja paremmin tuntemaan itsensä osaksi yhteisöä. Ryhmän tietämyksen lisääminen oman alueen toimijoista ja erilaisista mahdollisuuksista on hieno tulos. Se tulee vähintäänkin loistavana sivutuotteena, jos mukana on useampia kumppaneita. Kaikkien-mallin ryhmälle olisikin ideaalitilanteessa toteuttajina toimijoita useammasta eri organisaatiosta. Laaja-alainen toimijajoukko rikastuttaa myös tietopohjaa ryhmään liittyvistä teemoista.

Motivaatio mukaan lähtemiselle 

On tärkeää, että kumppani kokee hyötyvänsä suunnitteilla olevasta toiminnasta — se antaa motivaatiota lähteä mukaan. Avainroolissa ovat molemminpuolinen hyöty ja synergia: koetaan yhdessä olevamme enemmän kuin erillisinä toimijoina.

Sinulla on paras tietämys omasta kohderyhmästäsi ja koulutuksen teemasta. Etsi mahdollisimman laajasti alueeltasi kumppaneita, joille kohderyhmäsi on tärkeä ja sen tavoittaminen oleellista. Pohdi eri kumppanuusmalleja ja kumppanien osallistumisen intensiteettiä. Olisiko ryhmässä parempi olla kaksi tasavertaista toteuttajatahoa vai useampia tahoja pienemmillä panoksilla? Pelkästään kumppanin rooli viestinviejänä omille kontakteilleen Kaikkien-mallin ryhmästä on arvokas panos. Valmiin ehdotuksen tai erilaisten osallistumismallien esittelemisen sijaan voit kutsua kumppanin pohtimaan yhteistä toteutustapaa. 

Jostakin on aloitettava

Ole rohkeasti yhteydessä. Tartu puhelimeen, laita sähköpostia, ehdota tapaamista ja hyödynnä omia verkostojasi.

Varaa kumppaneiden hankintaan riittävästi aikaa, sillä ihmisten tavoittaminen voi olla haasteellista. Mieti valmiiksi tiiviit perustelut, miksi kumppanien kannattaisi lähteä mukaan tai mitä hyötyä tästä voisi olla heille. Kun itse koet koulutusideasi tärkeäksi, saat varmasti innostuksen tarttumaan kumppaniin. Yhteydenotot voivat olla hedelmällisiä myös uusien kumppaniehdokkaiden löytämiseksi.

Ideoikaa yhdessä 

On tärkeää kerätä ihmiset yhteen kiinnostuksen herättämisen jälkeen. Yhteiset keskustelut ja ideointi vievät asiaa taatusti eteenpäin!

Ota kumppanit ideointiin mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin hanke tuntuu enemmän omalta ja siihen sitoudutaan paremmin.

Sovi kumppanien kanssa selkeästi myös jatkosuunnitelmasta. Kuka tekee ja mitä tehdään? Miten ja kuinka säännöllisesti pidetään yhteyttä?

Ole sinnikäs

Toisinaan asiat sujuvat jouhevasti. Toisinaan voi olla mahdotonta jo pelkästään tavoittaa oikeita ihmisiä. Älä luovuta, vaikka kaikki ei sujuisikaan helposti. Jos tunnet joutuneesi umpikujaan, mieti uudestaan. Konsultoi esimerkiksi kollegaa tai yhteistyökumppania etenemisestä ja yhteydenotoista. Verkostoissa on voimaa, ja usein oikeat tahot löytävät toisensa. 

Menetelmät

Puhelinsoitto

Ensikontaktille puhelinsoitto on hyvä tapa, mutta esitietoa voi myös lähettää sähköpostilla. Pyri sopimaan tapaaminen, jos asiasi herättää kiinnostusta. 

Sähköposti

Sähköposti on hyvä tapa jakaa esitietoa. Esitä ehdotuksesi kiinnostavasti, tiiviisti ja selkeästi. Muista perustella, miksi kumppaniksi kannattaa lähteä. Virittele samalla jo jatkoa esimerkiksi ehdottamalla soittoaikaa tai tapaamista.

Tapaaminen

Myös digiaikana ihmisten kohtaaminen on erittäin tehokas tapa saada kumppani innostettua mukaan hankkeeseen. Asiasta itse innostunut on paras muiden innostaja! Ensikontaktin tavasta riippumatta pyri keräämään kiinnostuneet yhteisen pöydän ääreen. Suorassa vuorovaikutuksessa saat asioita nopeammin eteenpäin kuin esimerkiksi sähköpostikeskustelussa.

Muistilista

  • Pohdi teemaan sopivia kumppaneita 
  • Mieti useampia kumppanivaihtoehtoja 
  • Pohdi kumppanin näkökulmasta toimintaan liittyviä hyötyjä 
  • Ole rohkeasti yhteydessä ja pyri sopimaan tapaaminen
  • Ota kumppani mukaan ideointiin 
  • Jos ei heti onnistu, älä luovuta! 

Muut kappaleet