4. Rekrytering av den lärande

Centrala mål

 • Ett ämne som känns intressant och angeläget
 • Iakttagande av målgruppens livssituation i de praktiska arrangemangen
 • Personlig kontakt vid marknadsföringen

Modellen för Alla kan tillämpas t. ex inom yrkesutbildning. Inom förberedande utbildning för yrkesutbildning lämpar sig Modellen för Alla att tillämpas projektbaserat som en del av gruppens långvariga verksamhet.

En ny grupp skapas ofta ur en sedan tidigare mer eller mindre bekant målgrupp. Det är viktigt att ha kunskap om målgruppen vid rekryteringen för att på förhand kunna planera ämnen, tidtabeller och mötesplatser. Om man exempelvis vet att målgruppen arbetar eller studerar under dagtid bör man ordna mötestider under kvällstid eller veckoslut. Det lönar sig också att prova på och utnyttja alternativa sätt att genomföra studier, t. ex deltagande på distans.

Det viktigaste är att nå målgruppen och att få gruppen att delta i utbildningen – till marknadsföringen behövs en inbjudan. Inbjudan bör innehålla en inspirerande kursbeskrivning och de viktigaste uppgifterna om mötestider och -platser samt utbildningens längd. Berätta också i inbjudan varför det lönar sig för mottagaren att delta.

Kanalen för inbjudan bestäms på basis av målgruppen men det är alltid på sin plats med upprepningar och det lönar sig också att utnyttja flera kanaler. När man går ut med inbjudan och marknadsföring av utbildningen lönar det sig att ta hjälp av kompanjoner och andra aktörer som är i kontakt med målgruppen. Genom nätverkssamarbete kan man nå presumtiva deltagare möjligast effektivt.

Det bästa sättet att väcka intresse är ofta en personlig inbjudan. Ur deltagarnas synvinkel skapar det tillit om den som kommer med inbjudan är en bekant person eller organisation. Det är också effektivt att berätta om den kommande gruppen personligen under något evenemang. Se till att det finns möjlighet att anmäla sig på plats: Dra nytta av inspirationen! Det första mötet leder kanske inte till handling men ett intressant ämne kan lämna en pyrande låga av inspiration.

Nuförtiden finns det ett stort utbud av information och evenemang och många gånger har människor fler åtaganden. Å andra sidan kan det finnas en tröskel att delta om vi försöker nå en målgrupp som är mer passiv och sällan deltar i evenemang. Ju mer kunskap om utbildningen de personer har som informerar om den, desto tydligare och bättre kan de berätta om utbildningen för målgruppen och på så sätt bidra till att tröskeln att delta blir lägre.

En inspirerande annons

Uppmärksamma i ditt marknadsföringsmaterial möjligast väl den målgrupp du riktar dig till. Börja med det viktigaste och trollbind läsaren genom att direkt komma till saken.

Annonsen bör innehålle det mest centrala

 • Vad?
 • Var?
 • När?
 • För vem?
 • Varför delta? Nyttan för deltagaren
 • Kostnader för deltagaren
 • Hur kommer man med?
 • Hur och när kan man senast anmäla sig?
 • Vem kan man be tilläggsinformation av?

Anmälan

Gör det lätt att anmäla sig. Berätta tydligt när man senast ska anmäla sig och vilka uppgifter du önskar om deltagaren. En lätt och enkel anmälningsblankett lämpar sig för alla målgrupper! Erbjud även alternativa sätt att anmäla sig på. I samband med anmälningsblanketten bör finnas uppgifter om personen som kan tillhandahålla tilläggsuppgifter och hens kontaktuppgifter.

Fundera på

 • Var befinner sig de eventuella deltagarna?
 • Hur närmar jag mig dem på bästa sätt?
 • Via vem kan jag nå min målgrupp?
 • Vilka hinder för deltagande kan finnas?
 • Hur kan jag undvika hinder eller lösa problemen?

Minneslista

 • Personlig inbjudan
 • Presentation under ett evenemang där målgruppen eller personer som samarbetar med målgruppen är närvarande
 • Kompanjonernas kommunikationskanaler
 • Egna nätverk
 • En nyhet eller annons på websidan; ett nyhetsbrev
 • Sociala medier
 • Tidningsannons; Det händer i regionen, evenemangskalender osv.

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar