1. Val av målgrupp och tema

Centrala mål

• Målsättningen är att förbättra vardagen

• Utveckling av de grundläggande färdigheterna

• Valt utbildningstema berör fler av inlärarna

Modellen för Alla lämpar sig för vuxna som behöver stöd för att möta och lösa vardagens utmaningar. Utmaningarna kan gälla delaktighet i samhället, utbildningsfrågor, arbetssituation, ekonomi eller hälsa. Det valda utbildningstemat ska ha anknytning till den lärandes vardag. Man utvecklar inte inlärarnas grundläggande färdigheter separat, utan de utvecklas genom att man löser vardagens utmaningar som en del av lärprocessen inom Modellen för Alla. Grundläggande färdigheter behövs alltmer på dagens föränderliga och splittrade utbildnings- och arbetsmarknad samt i det digitaliserade samhället.

Målgruppens livssituation och arbetssituation inverkar på val av metod. Det är lättare att anordna utbildningen om gruppens deltagare t. ex har samma dygnsrytm eller samma utgångsnivå gällande grundläggande färdigheter och /eller språkkunskaper. De valda undervisningsmetoderna och undervisningskanalerna såsom nätbaserad undervisning och närundervisning eller distansundervisning samt deras respektive mängd kan variera beroende på målgruppen.

Metoder

Utbildningen kan ordnas utgående från ett tema eller utgående från målgruppen.

Utbilding utgående från ett tema

 1. 1. Utbildningen anordnas utgående från ett specifikt tema. Temat marknadsförs brett, till tidigare okända målgrupper.

  2. Inom utbildningen utgående från ett tema identifieras ett utvecklingstema som berör en större medborgargrupp och som försvårar gruppmedlemmarnas vardag. Omkring det valda temat (t. ex ekonomi) samlas lokala samarbetspartners. Utbildningens struktur och upplägg planeras utgående från den tilltänkta målgruppen. Anordnande av utbildningen förutsätter bakgrundsinformation om att temat berör målgruppen.

  Exempelvis i pilotprojektet i Esbo samlade man först en grupp för förverkligande av utbildningen (utbildare och samarbetspartners) och efter det marknadsfördes utbildningen till egenföretagare och mikroföretagare i området.

Utbilding utgående från en målgrupp

1. Utbildningen anordnas för en tidigare känd målgrupp, t. ex en grupp inom någon hobby som träffas regelbundet, eller alternativt fungerar utbildningen som en del av en annan utbildningshelhet och då är målgruppen en färdig lärandegrupp. Temat väljs utifrån utvecklingsbehov i vardagen. 2. Inom utbildningsprogrammet utgående från en målgrupp anpassas Modellen för Alla för en färdig målgrupp vars utmaningar gällande ett specifikt tema är kända sedan tidigare. Även inlärarna är bekanta sedan tidigare. Marknadsföringen och rekrytering av den lärande kan ske på ett riktat sätt och undervisningen kan flätas samman med annan verksamhet. Exempelvis i pilotprojektet i Savonlinna kände man till målgruppen bestående av ungdomar sedan tidigare och programmet byggdes upp som en del av annan verksamhet.

Minneslista

 • Välj ett tema som förbättrar vardagen för den lärande
 • Fundera på hur du kan öka den lärandes kunskap om temat
 • Samla tillräckligt med information om temat
 • Kombinera vid behov olika teman
 • Bilda kompanjonskap med lokala aktörer
 • Engagera samarbetspartners i marknadsföringen till målgrupper
 • Samla en lokal målgrupp
 • Skapa modigt olika målgrupper omkring samma tema
 • Prova olika lärandesätt och lärandekanaler för olika grupper
 • Kom ihåg att de grundläggande färdigheterna utvecklas i bakgrunden

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar