Espoo: Liiketoimintaosaamista yrittäjille

Espoo-Liiketoimintapilotti-2-Sanni-Olasvuori-1024x619.jpg

Espoossa kevään 2019 koulutuspilotissa kohderyhmänä olivat yrittäjät ja teemana liiketoiminta ja talous. Tavoitteena oli tunnistaa kehittämiskohde ja ratkaista se koulutuksen aikana ryhmän, kouluttajan ja yhteistyökumppanien tuella. Kouluttajakumppanina oli Espoon Järjestöjen Yhdistys (EJY) ja yhteistyökumppanina Uudenmaan TE-toimisto, Espoon Yrittäjät ja YritysEspoo. Eri toimijoilla oli erilaiset roolit. Suurin osa pilotin osallistujista toimi yksinyrittäjinä.

Pilotti kesti viisi päivää; ensimmäinen ja viides olivat yhteisiä lähiopetuspäiviä. Ensimmäisenä päivänä kehittämishankkeita – kuten muun muassa ajankäyttö, markkinointi ja eläköitymisjärjestelyt – ideoitiin ja sparrattiin. Välipäivinä oppijat työstivät hankkeitaan valintansa mukaan itsenäisesti etänä tai paikan päällä tai kouluttajien kanssa. Kouluttajat myös soittivat oppijoille kuullakseen etenemisestä. Viidentenä päivänä kaikki esittelivät tulokset ja prosessin sekä saivat todistukset ja koosteen ryhmäpalautteesta.

Yrittäjät valittiin kohderyhmäksi, koska Kaikkien-malli on tarkoitettu myös työmarkkinoilla oleville, eikä yrittäjillä ei ole työnantajan järjestämää täydennyskoulutusta.

Koulutuksen järjestämisprosessin vaiheet:

• teeman ja kohderyhmän valinta

• yhteistyökumppaneiden ja kouluttajien valinta

• markkinointi (ml. esitteen tuottaminen)

• tilavaraus

• osallistumisen henkilökohtainen vahvistaminen

• ryhmäyttäminen

• kehittämistyö ja sen analysointi ryhmässä

• ryhmä- ja yksilöpalautteet

Pilotti järjestettiin 4.-19.6.2019.