Bakgrund

Modellen för alla utvecklades i samarbete mellan Opintokeskus Sivis och Kansanvalistusseura inom projektet Grundläggande medborgarfärdigheter (2018–2020). I utvecklingsarbetet ingick också bland annat utbildare och utbildningsanordnare.

Information om projektet

Projektet Grundläggande medborgarfärdigheter var en del av Undervisnings- och Kulturministeriets Taito-program. Såsom bakgrund till projektet och den inom projektet utvecklade Modellen för alla ligger teorier om betydelse och inlärning av grundläggande färdigheter.

Folkupplysningssällskapet sr

Folkupplysningssällskapet sr är en ideell utbildningsstiftelse och en tankesmedja för vardagscivilisation. Vardagsutbildning handlar om att lära sig tillsammans för att ta hand om miljön och varandra. Våra kärnkompetenser är lärande, innovation och påverkan.

Vi publicerar två läromedel som är öppna för alla: Aikuiskasvatus-magazine och Elm Magazine , det engelskspråkiga mediet för vuxenutbildning. Vi ansvarar också för verksamheten i folkhögskolan (Södra Helsingfors folkhögskola) och för utlandsfinländarnas barn (Distansutbildning Kulkuri), samt för kommunikationen med European Association for the Education of Adults (EAEA).

Studiecentralen Sivis

Studiecentralen Sivis är en nationell institution för fri vuxenutbildning. Vi arrangerar och genomför utbildning tillsammans med våra medlemsorganisationer. Vår verksamhet stöds av Opintotoiminnan Keskusliitto ry och våra ledande värden är främjandet av aktivt medborgarengagemang, demokrati och medborgarsamhällets verksamhet. Tillsammans med våra medlemsorganisationer förverkligar vi varje år över 7000 utbildningar med sammanlagt nästan 140 000 deltagare.  

Kontakt informationer

Studiecentralen Sivis

Virpi Markkanen
sakkunnig
virpi.markkanen(a)opintokeskussivis.fi
+358 50 374 5869

Utvecklingsgrupp

Teamet för projektet grundläggande medborgerliga färdigheter 2019-2020, som utvecklade Modellen för Alla: (från vänster till höger) Kristiina Andreasson, Kaisa Välivehmas, Nina Hjelt, Virpi Markkanen.