Espoo: Hyvinvointiosaamista yrittäjille

Kuvitukseen-Muovitaskut-1024x683.jpg

Yrittäjien hyvinvointipilotti syksyllä 2019 oli jaettu kolmeen osuuteen: fyysinen terveys, riippuvuudet ja stressin hallinta. Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä asiantuntija-alustuksien jälkeen pohdittiin pienryhmissä hyvinvointia osana yksityis- ja työelämää. Eripituiset työurat olivat hyvä pohja keskustelulle.

Yrittäjien kehittämiskohteet olivat viiden päivän aikana toteuttamiskelpoisia ja arkeen liittyviä: muun muassa fyysisen kunnon kehittämissuunnitelma, urasuunnittelu tai lakisääteisten ja vapaaehtoisten eläkkeiden vertailu ja hankkiminen. Kehittämishankkeet olivat henkilökohtaisia; luottamuksellisuus ja avoimuus olivat pilotissa tärkeitä. Ryhmätavoitteena oli arjen parantaminen pienin askelin. Pilottiin luotiin myös Facebook-ryhmä.

Välipäivinä järjestettiin Mieli ry:n kanssa verkkokoulutus ja tarjottiin ohjausta paikan päällä ja etänä. Viides päivä oli ensimmäisen tavoin lähiopetusta. Päivän aikana jokainen esitteli kehittämishankkeensa ja sai kouluttajien dokumentoimat, ryhmän rakentavat palautteet.

Pilotissa tuli esiin yrittäjien vahva kaipuu yhteisöllisyyteen ja riittämättömyyden tunne: mitä priorisoida, kun kaikkea pitää tehdä – tekeekö oikeita asioita? Pienyrittäjällä ei ole lakisääteistä työaikaa, eikä useinkaan työterveyshuoltoa. Pilotissa haluttiin selvittää hyvinvointiteeman merkityksellisyyttä yrittäjille: Voiko hyvinvointia vahvistaa perustaidoilla, miten hyvinvointihaastetta voisi lähteä purkamaan ja miten se näkyy arjessa.

Pilotti järjestettiin 18.9.-10.10.2019.