Turku: Lähiluontoa ja kotoutumista maahanmuuttajaperheille

Turku-Lähiluontopilotti-1-Nina-Hjelt-1024x768.jpg

Koulutuksessa maahanmuuttajaryhmä opetteli luonnossa toimimisen perustaitoja. Kumppani oli Auralan Setlementti.

Ryhmätavoite sisälsi erilaisten taitojen harjoittelemista. Ensimmäisenä koulutuspäivänä keskustelimme retken suunnitteluun liittyvistä asioista: sääolosuhteet, kohteiden ja reittien löytäminen sekä luonnossa liikkujan oikeudet ja velvollisuudet. Eväiden yhteissuunnittelu oli tärkeä osa valmisteluja! Puhuimme myös maahanmuuttajien aiemmista luontokokemuksista ja eroista siihen, miten luontoa käytetään Suomessa vapaa-ajan ja talouden merkeissä.

Yhtä oppijaa kiinnostivat erityisesti metsästä saatavat ruoka-antimet, toinen halusi tietää kalastamisesta ja kolmas metsäurheilulajeista. Metsän stressiä rauhoittava vaikutus huomattiin retkillä tehtävien kautta. Eräs oppija koki joutuvansa liiankin tiiviisti kosketuksiin ajatustensa kanssa. Tämäkin oli hyvä tiedostaa ja sanallistaa.

Oppijat etsivät kouluttajien tuella älylaitteillaan bussireitit ja -aikataulut, kartat sekä säätiedotukset. Testasimme käytännössä muun muassa sieniappia. Oppijat tarvitsivat digitaitoja; luku- ja numerotaidot olivat välttämättömiä informaation tulkitsemiseen ja tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen.

Ryhmäläisten toiveita huomioidessamme ja jakaessamme vastuuta opimme sosiaalisia ja ryhmässä toimimisen taitoja. Tunnetaitoja vahvistettiin harjoitteissa ja kokemusten jakamisessa. Mahdolliset uuteen ympäristöön liittyvät epävarmuudet ja pelot saatiin käsiteltyä, ja henkinen kynnys metsässä liikkumiseen madaltui.

Pilotti järjestettiin 3.-11.10.2019