Modellen för alla – en effektfull och lärandecentrerad modell för utbildning i grundläggande färdigheter som ger personer i arbetsför ålder en bättre vardag.

Vad?

Modellen för alla stödjer målinriktat och effektfullt lärande. Målsättningen är utvecklande av läsfärdighet samt matematiska och digitala färdigheter för att göra vardagen bättre. Utbildningsmodellen fokuserar på ett lärandecentrerat närmandesätt, en lokal anknytning och på att kombinera olika grundläggande färdigheter. Utbildningen baserar sig på respektfullt bemötande.

Hur?

I utbildarens manual finner du instruktioner för hur man tar i bruk Modellen för alla. Frågor som rör anordnande av utbildning i enlighet med modellen har delats upp i separata delar. Minneslistor och exempel har inkluderats som stöd för utbildaren.

Bakgrund

Modellen för alla hjälper till och gör vardagen bättre på ett lärandecentrerat sätt och med hjälp av lokal anknytning. Modellen har utvecklats i samarbete mellan Opintokeskus Sivis och Kansanvalistusseura inom projektet Grundläggade medborgarfärdigheter. Arbetet med att översätta hemsidan Kaikkien malli/ Modellen för alla samt tillhörande material till svenska har gjorts i samarbete mellan Opintokeskus Sivis och Bildningsalliansen.