Blogi-Markkanen-191219a.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Hankkeen tilinpäätös vuodelta 2019 – ja kohti uutta menestyksekästä vuotta!

Kansalaisen perustaidot -hanke on toiminut vuoden 2019 täydellä teholla. Asiat ovat edenneet suunnitelman mukaan ja aikataulussa. Paljon on mahtunut ensimmäiseen hankevuoteen – yllätyksiäkin. Vuoden alussa olimme uuden äärellä, nyt monella tapaa viisaampia.

Alkuvuosi: hankkeen muotoutuminen

Alkuvuonna hankkeen ensimmäinen vaihe, benchmarking, huipentui Manchesterin-vierailuun. Meillä oli mahdollisuus tutustua Englannin Citizens’ Curriculum -mallin ”isään”, Alex Stevensoniin Learn and Work Institutesta sekä vierailla useissa mallin pilotointikohteissa Manchesterissa, Rochdalessa ja Leicesterissä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutustuimme myös siihen, mitä perustaitorintamalla on Suomessa meneillään ja tapasimme täkäläisiä hankekollegoita.

Keväällä hankkeelle muodostettiin projektitiimin tueksi ohjausryhmä. Ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Ohjausryhmässä on ollut kokousasioiden käsittelyn lisäksi myös työryhmätyöskentelyä: Ohjausryhmän jäsenten asiantuntemus, kokemus ja ideat on saatu viemään eteenpäin hankkeen asiaa ja kulloistakin vaihetta. Vuoden viimeisessä kokouksessa pohdittiin yhdessä esimerkiksi Kaikkien-mallin jalkauttamista.

Keväästä syksyyn: pilotit

Vuosi 2019 oli pilottien vuosi. Viestit kulkivat, puhelimet kävivät kuumana ja kalenterit täyttyivät innostavista tapaamisista. Olimme yhteydessä eri tahoihin ja tapasimme paljon ihmisiä.

Hankesuunnitelman mukaisesti järjestimme pilottikoulutuksia kolmella paikkakunnalla. Pilottipaikkakunnat – Espoo, Savonlinna ja Turku – oli valittu jo hankehakemusvaiheessa. Kaikilla em. paikkakunnista järjestettiin kaksi pilottia.

Jokaisella pilottipaikkakunnalla muotoutui hyvä ja monipuolinen ydinryhmä pilotteja varten. Myös hanketiimi oli tiiviisti mukana pilottikoulutuksissa. Niin pilottipaikkakunnat, yhteistyökumppanit, paikallisen hotellin aamupala kuin Turun-junakin tulivat meille tutuksi! Jokaisella pilotilla oli nimetty vastuuhenkilö hanketiimissä, mutta muidenkin tiimiläisten osallistuminen oli erittäin suotavaa ja kannustettua. Itselle nimetystä pilotista tuli kuitenkin aina muita hieman läheisempi.

Loppuvuosi: Kaikkien-malli kuvaksi

Pilottien kokemukset, dokumentoinnit ja kuvamateriaali tulivat käyttöön loppuvuoden palvelumuotoiluprosessissa. Työpajoissa oli mukana kouluttajia ja oppijoita myös pilottipaikkakunnilta. Palvelumuotoilutyöpajojen päätteeksi syntyi kuva Kaikkien-mallista. Yksi työpajapäivä oli myös hankevideon kuvauspäivä. Hankevideosta kuulette pian lisää.

Vuosi 2019 on ollut monipuolinen, työntäyteinen ja mielenkiintoinen. Uusi vuosi on nurkan takana ja työ jatkuu. Keväällä 2020 avataan Kaikkien-mallin verkkosivusto, jolla malli on avoimesti ja maksutta kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Työmme keskittyykin seuraavaksi pitkälti mallin esittelyyn organisaatioille ja mallin käytöstä mahdollisesti hyötyville kouluttajille eri puolella Suomea.

Jos tätä lukiessasi kiinnostuit Kaikkien-mallista, ole yhteydessä hanketiimiin. Voimme tulla mallista kertomaan vaikkapa koulutuspäiväänne.

***

Joulunpyhät antavat pienen tauon arkiseen aherrukseen kullekin mieluisalla tavalla; perheen kesken, sukuloinnin tai lepäämisen merkeissä. Perustaitoasiaan palataan  blogimme merkeissä jälleen tammikuun alussa. Vuodesta 2020 toivomme menestyksekästä kaikille lukijoillemme ja tietenkin Kaikkien-mallille!

Leppoisaa joulun aikaa ja onnellista vuotta 2020!

Virpi Markkanen
asiantuntija
Opintokeskus Sivis

Kuva: Nina Hjelt