Ohryn-toiminta.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Voimaannuttava ohjausryhmän kokous – ja työ jatkuu

Hankkeellemme on koottu laaja-alainen ja monipuolinen ohjausryhmä, jossa edustajia on monilta elämänaloilta. Saamme varmasti erilaisia näkemyksiä hankkeellemme sekä Kaikkien-mallille. Hankkeessa on edustajia pilottipaikkakunnilta yhteistyökumppaneista sekä koulutuksesta, järjestöistä ja opiskelijoista.

Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen aikana viisi kertaa. Ensimmäinen kokous oli helmikuussa 2019 ja syyskuussa oli vuorossa toinen kokous. Näin hanketyöntekijän näkökulmasta asioiden kokoaminen ohjausryhmän kokousta varten oli hyvä välitsekkaus – paljon on tapahtunut sitten helmikuun. On hienoa nähdä miten hommat ovat edenneet ja asiat loksahdelleet kohdilleen.

Innostusta ja haasteita

Kerroimme ohjausryhmälle etenemisestämme ja siitä, että Kaikkien-mallille on päätetty hankkia palvelumuotoilijat talon ulkopuolelta. Esittelimme saamamme tarjoukset palvelumuotoilijoilta ja teimme valinnan palveluntarjoajasta. Viestintään olimme saaneet uuden työntekijän, Kristiinan, ja hän pääsi esittelemään hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Teimme myös talouskatsauksen hankkeen raha-asioihin.

Eniten aikaa käytimme hankkeen pilottien käsittelyyn. Pilotteja on järjestetty kolmella paikkakunnalla, Espoossa, Savonlinnassa ja Turussa. Yksi piloteista on käynnissä ja kaksi vielä tulossa. Piloteissa on tavoitettu hyvin erilaisia kohderyhmiä ja tämä ääneen sanottuna vahvisti ainakin omaa ajatustani siitä, että Kaikkien-malli on hyvä nimi. Mallimmehan sopii kaikille!

Siitä huolimatta, että asiat ovat edenneet on ollut myös hieman vastatuultakin. Pilottikoulutusten rekrytointi on osoittautunut vaikeaksi tehtäväksi, laajoista alueellisesta verkostoistamme ja pilottipaikkakunnasta riippumatta. Yksi pilotista jouduttiin perumaan koska osallistujia ei saatu ja siitä on pian uusi yritys. Rekrytointiin on saatu lisävahvuudeksi mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja pilotti saadaan kuin saadaankin toteutettua.

Hedelmällistä ryhmätyötä

Ohjausryhmäämme tulee väkeä eri puolilta Suomea ja tapaamme aika harvoin.  Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että he pääsevät ideoimaan ja antamaan meille hanketyöntekijöille vinkkiä jatkoon. Siksi päätämme kokouksemme aina ryhmätöihin. Ryhmätöiden keskustelut ovat olleet hedelmällisiä. Tällä kertaa itselleni erityisesti mieleen seuraavat ajatukset:

  • Suomalaisen yhteiskunnan yhtenäiskulttuurin aika on ohi. Kaikkien-malli on tämän ajan kuva.
  • Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyyttä, voisiko Kaikkien-malli toimia ponnistuslautana takaisin työelämään?
  • Koulutuksen järjestäjät pois omista siiloista! Jatkuva oppiminen on kaikkien kannalta tärkeä asia.
  • Yksilön kannalta nähtiin mallissa paljon hyvää. Yksilön oma taso ja sen huomioiminen tärkeä lähtökohta koulutukselle.
  • Mikä on taito, joka vie pois syyllisyydestä ja häpeästä? Puutteelliset perustaidot koetaan tällä hetkellä kovin araksi asiaksi.

Työ jatkuu!

Seuraavassa johtoryhmässä käsittelemme Kaikkien-mallin palvelumuotoilua ja mallin jalkauttamista. Ohjausryhmässä todettiin yhdessä, että asiat ovat edenneet ja aikataulussa on pysytty, kurssikin on ihan oikeaan suuntaan.

Sain itselleni tästä valtavasti energiaa ja vahvistusta tekemisellemme ja samaa uskallan sanoa myös hankekollegoidenkin osalta.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Kansalaisen perustaidot hankkeen ohjausryhmä

Sidosryhmäedustajat
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, pääsihteeri Juuso Luomala
EJY ry, toiminnanjohtaja Marja Manninen
Linnalan Setlementti ry / Linnalan opisto, toiminnanjohtaja/rehtori Tapio Keskinen (varalla koulusihteeri Marja-Leena Hasselqvist)
Marttaliitto, johtava asiantuntija Marjahelena Salonen
Sitra, asiantuntija – uusi työelämä ja talous, Perttu Jämsén
SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, vastaava toiminnanohjaaja, Arjan Myftari varalla toiminnanohjaaja Marianne Sirkiä
Stadin Ammattiopisto, opinto-ohjaaja Sanna Töyri
Tampereen yliopisto, professori Juha Suoranta

Hankeorganisaatioiden edustajat
Kansanvalistusseura 

talous- ja kehittämispäällikkö Jarmo Pykälä
koulutussuunnittelija Nina Hjelt
viestintäsuunnittelija Kristiina Andreasson

Opintokeskus Sivis
viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen
asiantuntija Virpi Markkanen
asiantuntija / Taikoja II Marion Fields
projektipäällikkö Kaisa Välivehmas

Virpi Markkanen
Asiantuntija
Opintokeskus Sivis