Kolme henkilöä tekee töitä tietokoneella pöydän ääressä.

Kaikille avoin Digikouluttajalle-verkkomateriaali on nyt julkaistu! Oppijalähtöistä Kaikkien-mallia hyödyntävä sivusto tarjoaa valmiin materiaalin digiperustaitojen kouluttamiseen ja yhdessä oppimiseen.

Uusi verkkomateriaali julkaistu digiperustaitojen kouluttajalle! 

Työelämän perustaidot kuntoon -hankkeessa on julkaistu uusi aineisto digikouluttajille kaikkienmalli.fi-sivustolla. Hankkeen koulutusten pohjalta tuotettu materiaali on löydettävissä verkkomuotoisena sivuston Digikouluttajalle-osiosta. ESR-rahoitteisten hankkeiden tuotosten mukaisesti materiaali on maksutta kaikkien käytettävissä.  

Materiaalin digiperustaitokoulutusten suunnittelussa on hyödynnetty pedagogisena mallina Kaikkien-mallia. Digitaitojen osaamismerkkijärjestelmä määrittelee lisäksi materiaalin osaamistavoitteet.  Koulutusmallia on helppo hyödyntää digiperustaitojen kouluttamisessa, eikä kouluttajan tarvitse siten olla IT-guru. Aineisto sisältää valmiita ohjevideoita, ja kouluttajan käyttöön tarjotaan helposti hyödynnettäviä tehtäviä. 
 
Osuvat taidot -hankkeen videot antavat hyvän pohjan materiaalin sisällöille ja niitä on täydennetty muutamilla hyväksi todetuilla videoilla. Aineistossa on lisäksi paljon keskustelutehtäviä ja harjoituksia. Oppiminen perustuu yhdessä pohtimiseen, toisilta oppimiseen ja itse tekemiseen.  

Koulutusmallia on testattu monien eri kohderyhmien kanssa useissa eri organisaatioissa. Digiperustaitoja vahvistamalla tuetaan oppijan toimimista digiyhteiskunnassa. Samalla myös kouluttaja voi oppia uutta. Aineisto toimii hyvin erilaisten kohderyhmien kanssa.  

Hankkeen kouluttajien kokemuksista ja huomioista on koottu listoja tukemaan kouluttajan työtä. Löydät aineistostamme esimerkiksi selkeän kuvauksen asioista, joita on hyvä huomioida ennen, aikana ja jälkeen digitaitoja opiskellessa sekä huomioita erilaisten kohderyhmien kanssa työskennellessä. Aineisto tarjoaa digikouluttajalle myös valmiita malleja alkukartoituksen ja loppupalautteen kokoamiseen.  
 

Hyödynnä Digikouluttajalle-aineistoa kokonaisuutena tai poimi omaan koulutukseesi soveltuvia osioita. Voit hyödyntää osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen halutessasi myös Digitaitomerkistön perusosaajamerkkejä. Sovella aineistoa vapaasti vastaamaan oman kohderyhmäsi tarpeita!  
 
Oppijalähtöisillä digitaitokoulutuksilla on saavutettu upeita tuloksia Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa. Väittämässä ”Digitaitoni ovat riittävät arjessa, opinnoissa ja työelämässä.” on peräti 29 % kasvua oppijoiden täyttämän mukaisesti alkutilannekartoituksessa verrattuna lopun itsearviointiin. Työelämän digitaidot kuntoon -hankkeessa kehitetty koulutus kasvattaa siten osallistujien digirohkeutta. 

 
Digitaidot kuuluvat kaikkien arkeen – opitaan yhdessä! 
 
Teksti:
Virpi Markkanen

Projektipäällikkö, Työelämän digitaidot kuntoon -hanke

Opintokeskus Sivis 
 
Opintokeskus Siviksen, Kvs-säätiön, Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja Marttaliiton neljän Marttapiirin yhteishanke toteutetaan aikavälillä lokakuu 2021–elokuu 2023. Siviksen koordinoiman hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tämä REACT-EU -hanke rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.