Vieraskynablogi-vko-47-b.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Valmennuksella varmuutta arkeen

Diabetes on elinikäinen kumppani, jota ei voi jättää huomioimatta. Elämää diabeteksen kanssa helpottavat tieto ja sen soveltaminen käytäntöön sekä vertaisten ja ammattilaisten tuki.

Uutena toimintamuotona vuoden 2020 aikana Diabetesliitto on kehittänyt Valmennuksella varmuutta arkeen -ryhmävalmennusta. Valmennus on suunniteltu tukemaan diabetesta sairastavia aikuisia arjen asioiden äärellä. Tavoitteena on syventää osallistujien jo olemassa olevaa osaamista, ja vahvistaa heidän pystyvyyden tunnettaan.

Osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen

Käytännössä ryhmävalmennus on paikallista, avomuotoista toimintaa, joka suunnitellaan yhteistyössä paikallisen diabetesyhdistyksen, terveydenhuollon ja Diabetesliiton kanssa. Valmennus koostuu neljästä muutaman tunnin tapaamisesta ja se on osallistujalle maksuton. Tapaamisia ohjaavat koulutetut vertaistukiryhmänohjaajat. Jokaisella tapaamisella on asiantuntija puhumassa päivän aiheesta. Aiheet tarkentuvat ennen valmennusta osallistujien hakemusten ja alkukyselyn vastausten perusteella.

Valmennuksella varmuutta arkeen -ryhmävalmennuksessa eräs tärkeimmistä asioista on osallistujan osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen. Luottamus omiin kykyihin hoitaa sairauttaan, ja armollisuus itseään kohtaan ovat usein diabetesta sairastavien esille nostamia avaimia parempaan arkeen. Osallistujien itseluottamusta ja pystyvyyden tunnetta vahvistetaan oman tavoitteen asettamisen, Kuntoutujan työkirjan tai D1-avaimen, asiantuntijatiedon sekä vertaistuen ja vertaisoppimisen avulla.

Kaikkien-mallin hyödyntäminen

Ryhmävalmennusta on kehitetty aktiivisesti ja olemme pyrkineet huomioimaan siinä eri ulottuvuuksia diabetesta sairastavan aikuisen näkökulmasta. Keväällä kaiken hässäkän keskellä huomasin Kaikkien-malli -koulutuksen. Hetken mietittyäni arvelin, että mallista voisi olla hyötyä myös ryhmävalmennuksen kehittämisessä.

Kaikkien-malli -koulutuksen myötä esimerkiksi osallistujalähtöisyys, osallistujan osaamisen tunnistaminen ja sen tärkeys tavoitteemme saavuttamisessa vahvistui.

Hyödyntämällä Kaikkien-mallin kouluttajan opasta saamme toiminnan periaatteet, kohderyhmän, tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi entistä näkyvämmiksi. Tämä on tärkeää, sillä suunnitteluun osallistuu vähintään kolme eri tahoa omista lähtökohdistaan.

Ajattelun avartumista ja vertaistukea

Olen työskennellyt ryhmävalmennuksen kehittämisen parissa vajaan vuoden verran.

Ehdottomasti antoisinta on ollut huomata, miten innostuneita osallistujat ja vertaistukiryhmänohjaajat ovat. Jokaisella tapaamisella joku on hoksannut jotain uutta tai saanut uutta näkökulmaa tilanteeseensa. Asiantuntijat ovat tarjonneet osallistujille napakan alustuksen, jonka avulla pienryhmissä on päästy aktiivisesti pohtimaan päivän aihetta ja peilaamaan sitä omaan elämään.

Valmennustapaamiset ovat vain pintaraapaisu osallistujien elämässä, mutta ne tarjoavat suotuisan ympäristön ajatusten ja kokemusten vaihtoon. Monia oivalluksia liittyen omaan osaamiseen, vertaistukeen ja tiedon soveltamiseen on herännyt valmennuksen aikana.

Erään osallistujan sanoin: ”Keskustelut avarsivat ajattelua diabeteksesta ja samalla sai vertaistukea.”

Lisätietoja valmennuksista: Diabetesliitto > Kurssit > Aikuisten ryhmät

Marianne Kukkasniemi
Varmuutta arkeen -koordinaattori
p. 050 465 3703, marianne.kukkasniemi(at)diabetes.fi