Blogi-260520-Markkanen.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Perustaitoja muuttuvassa työelämässä

Jatkuva oppiminen ja perustaidot muuttuvilla työmarkkinoilla -puheenvuorossa Sitran asiantuntija ja hankkeemme ohjausryhmän jäsen Perttu Jämsén käsitteli mielenkiintoisesti megatrendejä ja työelämänäkemystä.

Jämsénin puheenvuoro oli osa hankkeemme maaliskuista webinaaria Kansalaisen perustaidot 2020 – miten pidämme kaikki mukana? Kaikkien-malli opinnoissa, arjessa ja työelämässä.

Globaalien muutosilmiöiden suuntia

Sitran trendikatsaus esittää yhden tulkinnan megatrendeistä.

Uuden vuosikymmenen megatrendit vuonna 2020 Sitran mukaan:

1) Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
3) Verkostomainen valta voimistuu
4) Teknologia sulautuu kaikkeen
5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Näistä megatrendeistä monilla on meitä perustaitohankkeena kiinnostavia kytköksiä koulutukseen ja perustaitoihin.

Uusia ketteriä tapoja oppimiselle

Väestö ikääntyy ja ihmiset ovat hyväkuntoisia pidempään kuin aiemmin. Syntyvyys sen sijaan on nälkävuosien tasolla. Veronmaksajia tarvitaan, jotta hyvinvointivaltion periaatteista pystytään pitämään kiinni.

Perttu Jämsén puhui työn rakenteiden muuttumisen jatkumisesta. Kokonaisia perinteisiä teollisuudenaloja tullaan ajamaan alas. Teknologian kehittyminen haastaa kaikkien työelämässä olevien osaamista.

Suuret joukot ihmisiä tarvitsevat uudelleenkoulutusta. On tarjottava uusia, ketterämpiä tapoja koulutukselle ja kehitettävä kepeämpiä mikrokoulutuksia; osaamisen täydentämistä työelämän ohella.

Uuden työelämän osaamistarpeista Jämsén nosti erityisesti esille kyvyn lähestyä, ymmärtää, ihmistaidot ja empatian. Em. taidot jäävät hänen mukaansa perustaidoista puhuttaessa helposti vähemmälle.

Kaikkien-mallin tyyppiset uudet tavat oppia yhdessä ovat tärkeitä. Näillä uusilla oppimistavoilla voimme tuottaa sellaisia perustaitoja, joilla voidaan auttaa ihmisiä toimimaan nykyisyyden ja tulevaisuuden työelämässä. On äärimmäisen tärkeää vahvistaa yhdessä onnistumisen kokemuksia. Se on olennaista perustaitojen kannalta ja tässä työelämän muutoksessa.

Meiltä vaaditaan paljon: rohkeutta toimia ja tehdä työtä tuntemattomien kanssa, kykyä etsiä tietoa ja olemaan yhteydessä uusiin tahoihin. Ryhmä voi tarjota rohkaisua ja yhdessä onnistumisen kokemuksia.

Kaikkien-malli tarjoaa mahdollisuuksia yhdessä oppimiselle, oppimisen reflektoinnille ja yhdessä onnistumiselle. Onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä yksilöille. Ne voivat olla astinlautoja eteenpäin.

Kaikkien-mallin ryhmään osallistuminen voi olla tärkeä nivel reitillä eteenpäin niin elämässä kuin elinikäisen oppimisen saralla.

Virpi Markkanen
asiantuntija
Opintokeskus Sivis