checklist-2077020_1920.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Perustaidoilla pelastetaan henkiä ja estetään konkursseja

Riittävä lukutaito, laskutaito ja digitaidot ovat kansalaisen perustaitoja. Ne mahdollistavat osallisuuden tietoyhteiskunnassa. Osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa omiin asioihinsa tekemällä oikeita asioita ja päätöksiä oikeaan aikaan.

Koulutuspaikkaa ei saa, jos ei selviä hakuprosessista ajallaan – tarvitaan taitoa laittaa rasti ruutuun oikeassa paikassa. Työnhaku voi kaatua nettilomakkeen puutteelliseen täyttöön. Lasku jää maksamatta, jos e-laskua ei huomaa hyväksyä.

Ja mikä huolestuttavinta, usko yhteiskuntaan, maailmaan ja lopulta itseensä voi hiipua, jos imee kaiken faktan sellaisenaan, mitä internet ja erilaiset viestinnän kanavat meille tarjoavat.

Kansalaisen perustaidot -hankkeella on kiire. Taistelemme sähköistä aikaa vastaan. Olemme samalla juoksuradalla ja yhteistyössä muiden perustaitoja kehittävien oppilaitosten, järjestöjen, kaupunkien, kuntien, yhteiskunnan ja yritysten kanssa. Kaikki tiedämme, mitä ja miksi pitäisi tapahtua.

Tässä hankkeessa hiomme sitä, miten tehdään. Me selvitämme, miten paikallisesti toteutettu oppijakeskeinen, oppijan suuruinen toiminta edistää perustaitoja ja vaikuttaa osallistujan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, voimaantumiseen, talouteen, kouluttautumiseen sekä työntekoon.

Pohjamallina meillä on englantilainen Citizens´ Curriculum -oppimismalli. Suomen version teemme itse. Tule mukaan tekemään se kanssamme tulevan reilun vuoden aikana ja seuraa mallin rakentamista Turun, Savonlinnan ja Espoon pilottien kautta! Kuulet niistä säännöllisesti tulevissa blogikirjoituksissa.

Kaisa Välivehmas
Kansalaisen perustaidot -hankkeen projektipäällikkö