Blogi-221119-Markkanen.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Palvelumuotoilu auttaa löytämään oikeita kysymyksiä

Kaikkien-mallia on työstetty neljänä työpajapäivänä palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen suunnittelua muotoilun menetelmin.

Itselleni erityisen vaikuttavaa on ollut oikeiden kysymysten kysyminen. Vastaukset meillä monesti on moneenkin asiaan – olennaisiin ja epäolennaisiin – mutta osataanko etsiä vastauksia oikeisiin kysymyksiin.

Etsitään yhdessä vastauksia oikeisiin kysymyksiin

Kaikkien-mallin työpajatyöskentelyä ovat vetäneet Amiedun palvelumuotoilijat Kimmo Viitanen ja Mikko Gerdt. Ammattitaitoisesti valmisteltuun työskentelyyn on ollut ilo osallistua, työskentelymuoto on ollut inspiroivaa. Meillä on ollut upeat ohjaajat ja joukko osaavia ihmisiä mukana synnyttämässä Kaikkien-mallia.

Kun joukkomme on ollut koossa, on ollut kiva tavata taas tuttuja pilottiporukoita ja tutustua uusiin. Yhdessä työpajapäivässä hankkeen työntekijöiden lisäksi mukana oli kouluttajia kaikista piloteista ja muutamia pilottien osallistujiakin. Yhteisissä tuokioissa käytiin keskusteluja myös piloteista ja niiden onnistumisen kokemuksista.

Erityisen ilahduttavaa oli saada kuulumisia osallistujista, joihin laajalla verkostollamme on edelleen kontaktia. Henkilökohtaisen elämän tasoilla on tapahtunut isoja asioita sen jälkeen, kun pilotti kokoontui viimeistä kertaa. Sattumaa vai pilotin aikaansaannosta? Kukapa sen varmaksi tietää.

Kaikkien-malli avaamassa elämän jumia

Kaikkien-malli on tarkoitettu aikuisten perustaitojen opetukseen ja se pohjautuu Englannissa kehitettyyn Citizens Curriculum -malliin. Työpajakeskusteluissa olemme käyneet läpi, kenelle Kaikkien-malli sopii ja kenelle ei.

Koulutuksesta on suuri hyöty henkilöille, jotka ovat omassa elämässä ikään kuin jumissa jonkin asian kanssa. Haasteellinen asia voi olla suuri tai pieni; se voi liittyä vaikkapa omaan elämään, yritykseen tai opiskeluihin. Jokin asia, joka estää sinua etenemästä haluamaasi suuntaan tai estää sen, ettei oikea suunta hahmotu. Haasteelliset asiat ovat erilaisia riippuen siitä, oletko maahanmuuttaja, nuori tai yrittäjä mutta.

Olisi upeaa, jos Kaikkien-malli voisi olla astinlauta eteenpäin henkilöille, jotka tuntevat elämässään jumin – olkoonkin se sitten millainen tahansa. Oikeaan aikaa osuneella koulutuksella voi olla valtavia merkityksiä henkilökohtaisella tasolla elämän monille eri osa-alueille.

Astinlauta eteenpäin

Oppijalähtöinen malli mahdollistaa sen, että koulutuksessa etsitään vastauksia oikeisiin kysymyksiin juuri siinä ryhmässä oleville oppijoille. Suuri merkitys pilottikoulutuksissamme on ollut kokemusten jakamisessa ja toisilta oppimisessa. Mallin kiinnittyminen omalle alueelle ja lähiseudun mahdollisuuksin tuo toivottavasti myös ratkaisut oppijan käden ulottuville.

Virpi Markkanen
asiantuntija
Opintokeskus Sivis

Kuva: Linnalan taidekoulun opiskelijan työ (kuvaaja: Virpi Markkanen)