Blogi-131219-Välivehmas.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Oppijan motivoituminen keskiössä

Toimintaympäristöt digitalisoituvat. Vastaanotamme, muokkaamme ja lähetämme niissä sähköistä informaatiota. Tämä edellyttää uusien tietojen ja taitojen oppimista.

Informaali oppiminen eli arkioppiminen syntyy sattumanvaraisesti tai huomaamatta osana arkisia elämäntilanteita. Non-formaali eli epämuodollinen oppiminen on usein tavoitteellista ja ohjattua, vaikkei se olekaan formaalin oppimisen lailla ”virallista” ja tutkintotavoitteista. Non-formaali oppiminen kehittää esimerkiksi harrastuksista, kursseista ja työpaikkojen opintopiireistä saatavia taitoja ja tietoja.

Yksilölliset suunnitelmat

Kehittämämme Kaikkien-malli soveltuu ketteryydessään ja skaalautuvuudessaan kurssimaisten ja harrastuksenomaisten koulutusten sekä opintopiirien non-formaaliksi oppimisen pohjaksi. Mallissa jokainen oppija määrittää yksilöllisen oppimis- ja toimintasuunnitelman, joka toteutetaan ohjaajan ja ryhmän tuella.

Onko vapaamuotoisuudessa ja vapaudessa kuitenkin riskinsä? Kuinka auttaa oppijaa motivoitumaan oppimisesta, joka ei johda tutkintoon?

Kaikkien-malli tuulettui syksyllä kansainvälisesti. Osallistuin lokakuussa Romaniassa Asociatia Dominoun järjestämään ERASMUS-opintojaksoon Spice up Formal Education! – Non-Formal Education to improve the Learners’ Motivation. Opintojaksolla pohdimme, kuinka rakentaa oppimisympäristöjä, ja luoda inspiroiva oppimisen ilmapiiri, joka ei pakota, pelota tai typistä oppimista.

Non-formaali koulutus taipuu moneen. Opimme ERASMUS-opintojaksolla luovuudesta, konflikteista ja niiden ratkaisuista, ryhmädynamiikasta, eri oppimismuodoista.

Henkilökohtaisuus lisää motivaatiota

Epämuodollisessakin koulutuksessa on tärkeää olla läsnä ja tiedostaa mitä ja miksi opiskelee. Kouluttajamme Marilena Ciontescu kannustaa oppijoita tunnistamaan oman elämänsä motivaattoreita ja herättelee oppijoita suoralla kysymyksellä: ”What are the ”big rocks” in your life?”

Henkilökohtaisuus lisää motivaatiota. Kun oppija on tunnistanut kiinnostuksen kohteensa, hän kykenee luomaan tavoitteensa ja toimimaan sen mukaisesti.

– Kannustan kysymään oppijalta suoraan, mitä, miksi ja miten hän haluaa oppia. Selvitä, mitä hän haluaa tehdä saavuttaakseen henkilökohtaiset ja ammatilliset tavoitteensa. Auta häntä rakentamaan sisäinen motivaatio ja visioimaan menestys, Marilena kuvaa.

Marius Mar motivoi oppijoita hyödyntää non-formaaleissa oppimistilanteissa yhdistämällä oppimisen arkipäivään osana opettajan työtään Hannoverissa, Saksassa.

– Rakennan avoimia ja luovia tehtäviä sekä arkielämän skenaarioita… Annan oppijoiden valita, mitä he haluavat tehdä ja mikä on heille tärkeää, Marius selittää.

Motivoitunut oppija uskaltaa tehdä virheitä

Pelokas oppija ei opi. Virheet ovat opettajiamme. Se on myös hyvä sanoa ääneen. Kaikkien hyväksyminen aidosti on tärkeintä opettajantyössä,

– Kannustan oppijoita tekemään myös virheitä. Rakastan virheitä. Kohtaan jokaisen oppijan heidän tasollaan ja ehdoillaan, Karin Bergman Svanesundista Ruotsista pohtii.

Hei, mitä me tästä opimme? Opettajina, ohjaajina, sparraajina ja oppijoina?

Tunnistetaan unelmamme, sanoitetaan ne ja etsitään oikea oppimisen ympäristö sekä seura, jossa niitä voidaan tavoitteellisesti toteuttaa. Formaalisti ja informaalisti.

Kaisa Välivehmas
Kaikkien-mallia kehittävän Kansalaisen perustaidot-hankkeen projektipäällikkö