file-18.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Opitaan perustaitoja tekemällä – pilottikokemuksia Savonlinnasta

Kaikkien-malli on uudenlainen opetusmalli aikuisten perustaitojen opetukseen.

Ensimmäinen pilottikoulutuksemme järjestettiin Savonlinnassa. Kansalaisen perustaidot -hankkeen pilottikoulutus toteutettiin yhteistyössä SAMiedun VALMA-oppijoiden kanssa. Ryhmämme koostui 17 maahanmuuttajataustaisesta opiskelijasta. Heidän VALMA-opinnot olivat loppusuoralla ja SAMIedusta nähtiin tärkeänä, että opiskelijat saavat kokemuksen pilottikoulutukseemme osallistumisesta vaikka tämä vaati heiltä isoa joustoa. Ryhmä oli varsin vastaanottavainen ja kiitollinen, sillä suurin osa porukasta oli opiskellut jo elokuusta saakka yhdessä eli ryhmäytyminen oli jo tapahtunut hyvin. Ryhmän tarkoituksena oli liikkua luonnossa, paikallisissa kulttuurikohteissa sekä tehdä hyvää muille samalla oppien yhdessä perustaitoja.

Alueellisuus ja omaan alueeseen kiinnittyminen on yksi tärkeä näkökulma Kaikkien-mallin englantilaisessa inspiraatiossa, Citizens’ curriculum -mallissa. Pilottia on valmisteltu jo tammikuusta saakka ja mukana on ollut hyvä kattaus paikallisia toimijoita: Linnalan Setlementti, Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot, TE-keskus, Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut ja tietenkin jo aiemmin mainittu SAMIedu. Tärkeä näkökulma mallin kehittämisessä on osallistujien kiinnittyminen paikalliseen yhteisöön ja se, että he kokevat olevansa sen täysivaltaisia jäseniä, joilla on vaikutusvaltaa omiin asioihinsa. Kumppaneiden kanssa ideoimme yhdessä pilottia ja sen toteutuksessa pyrittiin vastaamaan osallistujien tarpeisiin.

Kaikkien-malli on oppijalähtöinen. Osallistujilla tulee olla myös mahdollisuus vaikuttaa koulutuksessa käsiteltäviin asioihin. Tärkeänä ajatuksena myös se, että opetuksen ei tarvitse tapahtua pelkästään luokkahuoneessa vaan, juuri omassa yhteisössä, sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Tekemällä yhdessä ja vierailemalla erilaisissa paikoissa opitaan yhdessä.

Kaikkien-mallissa pyritään kehittämään kaikkia kolmea perustaitoa luku-, numero- ja digitaitoja samanaikaisesti. Osallistuin itse myös pilottiin ja kokosin jokaisen päivän päätteeksi listauksen, mitä perustaitoja sekä niiden lisäksi, mitä muita taitoja kunakin päivänä harjoitettiin oman raportointini lisäksi. Koska suomi ei ollut kenenkään äidinkieli ryhmässä myös suomen kielen taitoa harjoitettiin läpi päivien. Suuressa roolissa oli myös ryhmässätoimimistaidot.

Yksilön kannalta tärkeänä Kaikkien-mallissa pidetään voimaantumista ja positiivisen asenteen vahvistumista oppimista kohtaan. Tässä meillä on ollut loistavana apuna Työterveyslaitoksen kehittämä Kykyviisari-työkalu. Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Sen avulla on mahdollista arvioida myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuvaa muutosta useamman kerran toteutettavien kyselyiden avulla. Näistä kyselyistä saamme mielenkiintoista koulutuksen vaikutuksista ja tietoa arviointiimme.

Pilottiin osallistuminen on ollut itselleni ja mukana oleville kumppaneille mieluinen kokemus. Olemme suunnitelleet yhdessä ruokaa koko ryhmällemme, käyneet hankkimassa tarvikkeet sekä valmistaneet sen, olemme käyneet retkillä nuotiopaikoilla, jossa olemme avotulella valmistaneet teetä sekä grillanneet, tutustuneet Olavinlinnaan opastetulla selkosuomenkielisellä kierroksella, antaneet haastatteluja Itä-Savo sanomalehden toimittajalle, olleet lehden valokuvaajan kuvattavana, tutustuttu maakunta – ja metsämuseoon sekä Savonlinnan seudun nuorisoasuntoihin, käyty yhdessä lounaalla ja reissailtu bussilla. Kaikki tämä on ehditty vain viidessä päivässä.

Yhdessä tekemisen lisäksi on ollut mahdollisuuksia juttutuokioihin.  Olemme oppineet paljon toisiltamme. Meitä on ollut ryhmässä 11 eri maasta ja kulttuurista, ryhmässä on ollut kiva ilmapiiri ja siinä on ollut helppoa olla mukana, vaikka en ole ollut kenellekään ennestään tuttu. Ja samalla osallistumalla pilottiin olen itsekin kiinnittynyt Savonlinnaan – puhun siitä jo toisena kotikaupunkinani.

Virpi Markkanen
Asiantuntija
Kansalaisen perustaidot -hanke
Opintokeskus Sivis