Blogi-vko-45-Markkanen.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Miksi Kaikkien-malli on uudenlainen ja ketterä tapa oppia?

Digitalisoituva ja globalisoituva yhteiskunta edellyttää jatkuvaa oppimista. Toimintaympäristön muutos haastaa perinteiset perustaidot, joita tarvitaan muuttuvan arjen hallinnassa.

Continuous Learning in Working Life in Finland -arvioinnissa (OECD 2/2020) todettiin, että oppimisen pitää laajentua epämuodollisiin ympäristöihin ja kytkeytyä työelämään; tarvitaan uudenlaisia ja ketteriä tapoja oppia.

Ketteryyden tavoitteeseen ja perustaitojen osaamisvaatimukseen vastaa aikuisten perustaitojen opetukseen kehitetty Kaikkien-malli. Vaikuttavan ja oppijalähtöisen koulutusmallin tavoitteena on työikäisten arjen parantaminen.

Miksi Kaikkien-malli on vaikuttava

Oppijakeskeinen opetustapa

  • Oppiminen viedään lähelle oppijan elämää. Oppimisteema kohdistuu suoraan oppijan arkeen ja / tai elämäntilanteeseen. Oppija määrittää koulutuksen tavoitteet ja sisällön yhteisen teeman alla. Perustaitojen vahvistaminen tapahtuu osana arkipäivän haasteiden ratkaisuja.
  • Oppiminen on ryhmämuotoista, mutta toteutuu aina oppijan ehdoilla.

Paikallisuus

  • Sosiaalinen ja fyysinen ympäristö ovat tärkeitä. Koulutus on paikallista. Siihen osallistuu tai siinä hyödynnetään paikallistoimijoita. Oppiminen ei tapahdu pelkästään luokkahuoneessa.

Skaalautuvuus

  • Oppiminen voidaan nivoa osaksi muita koulutuksia tai niiden sisälle
  • Malli sopii aikuisoppijoille osatyökykyisestä aktiivisesti työmarkkinoilla toimivaan

Helppo käytöönotto

  • Malli ei edellytä kouluttajalta pedagogista pätevyyttä. Vertais- eli oppijaryhmä toimii kanssakouluttajana.

Kiinnostuitko Kaikkien-mallin hyödyntämisestä?

Kaikkien-mallia on kokeiltu ja kehitetty kolmella paikkakunnalla kuudessa erilaisessa koulutuspilotissa. Lisätietoa piloteista

Haluaisitko ottaa Kaikkien-mallin käyttöösi koulutuksissa?


Teksti ja kuva:
Virpi Markkanen
Asiantuntija
Opintokeskus Sivis

Kaikkien-malli on luotu Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteisessä Kansalaisen perustaidot -hankkeessa 2018-2020. Koulutusmallin taustalla on Englannissa vuosina 2014-2016 kehitetty ja pilotoitu Citizens’ Curriculum -oppimismalli.