Blogi-Rentola-291119.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Kaikkien-mallista tukea opettajan työhön

Opettajana on tavallisesti lähes täysin yksin vastuussa omasta opetuksestaan ja ryhmästä. Opetusta suunnitellaan ja toteutetaan hyvin itsenäisesti, ja silloin kaikenlaiset ideat ja materiaalit opetuksen toteutuksen tueksi voivat olla kullanarvoisia. Näin suomen kielen opettajan näkökulmasta on ollut juuri tästä syystä innostavaa ja mielenkiintoista olla mukana Kaikkien-mallin kehittämisessä.

Työskentelin lukuvuoden 2018–2019 Savonlinnassa Ammattiopisto SAMIedussa suomen kielen opettajana ja osallistuin Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen ryhmäni, VALMAn, kanssa Kaikkien-mallin pilottiin keväällä 2019. Maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista koostunut ryhmämme oli opiskellut jo miltei vuoden ajan yhdessä, ja meillä oli jäljellä enää muutamia viikkoja VALMAn opintoja.

Kaksiosainen pilotti

Kuulin Kaikkien-mallin pilotista toisen opettajan kautta ja ajattelin, että juuri koulutuksen päättymisen kynnyksellä osallistuminen voisi sekä tarjota opiskelijoille uudenlaisia kokemuksia ja näkökulmia Savonlinnasta ja sen palveluista että tuoda vaihtelua pääsääntöisesti koulun tiloissa tapahtuvaan opiskeluun.

Osallistuimme pilottiin kahdessa osassa, ensimmäinen osa kesti kolme päivää ja toinen kaksi.

Ensimmäisinä päivinä tutustuimme Savonlinnan nähtävyyksiin, kuten Olavinlinnaan, Riihisaaren maakuntamuseoon ja luontokohteisiin. Ohjelmaan kuului myös päivien ruokien hankinta ja valmistaminen, minkä tavoitteena oli kehittää taloustaitoja ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Toisessa osassa tutustuimme Punkaharjun ja Kerimäen nähtävyyksiin ja opiskelijat sanallistivat ja koostivat erilaisten harjoitusten kautta pilotin aikana koettuja asioita ja pohtivat, mitä toiveita ja tavoitteita heillä on tulevaisuuden suhteen. Lopuksi pilottipäivien jo päätyttyä koostin opiskelijoiden kanssa oppitunnilla palautetta, jonka lähetin hankkeen työntekijöiden käyttöön.

Malli hyödynnettävissä monin tavoin

Suomi toisena kielenä -opetus on monin tavoin haasteellista, sillä ryhmien opiskelijoiden kielitaito ja opiskeluvalmiudet voivat olla todella vaihtelevia. Samassa luokassa voi olla opiskelijoita äidinkielessään luku- ja kirjoitustaidottomista yliopistotutkinnon suorittaneisiin ihmisiin. Näin oli meidänkin VALMAssamme. Jokaisen yksittäisen opiskelijan tarpeisiin ei voi koskaan täysin vastata, eikä kaikkien opiskelijoiden ole tällaisessa ryhmässä tarkoituksenmukaista pyrkiä esimerkiksi kohti samoja oppimistavoitteita.

Hyvin heterogeeniset opetusryhmät vaativat sitä, että opetusmateriaalit ovat edes jollakin tapaa muokattavissa niin, että samaa materiaalia ja mallia voisi soveltaa erilaisten opiskelijoiden kanssa eri tavoin. Ei ole realistista, että opettaja tekee aina useita eri materiaaleja yksittäistä oppituntia varten; pikemminkin eriyttäminen tapahtuu käytännössä itse opiskelutilanteessa. Mielestäni Kaikkien-malli voi olla tulevaisuudessa apu esimerkiksi tämänkaltaisten haasteiden kanssa painiville opettajille. Se voi tarjota struktuurin, jonka opettaja voi ottaa opetuksensa toteutuksen rungoksi ja jonka ympärille hän voi itse suunnitella haluamiaan sisältöjä. Tai mallin hyödyntäminen voi olla yksi pieni osa esimerkiksi pitkää, koko vuoden kestävää opintokokonaisuutta, kuten meillä VALMAssa.

***
Kaikkien-mallin kehittäminen jatkuu, ja jään itse mielenkiinnolla odottamaan, mitä vuonna 2020 verkkosivuilla julkaistava kokonaisuus tulee olemaan.

Kiitos, että minä ja opiskelijaryhmäni olemme saaneet antaa siihen oman panoksemme!

Roosa Rentola
Suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja

Kuva: Virpi Markkanen