Blogi-vko-41-kelly-sikkema-unsplash.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Kaikkien-malli haltuun sivustolla tai koulutuksessa

Kaikkien-malli on mahdollista ottaa käyttöön verkkosivustolla olevan kouluttajan oppaan tuella tai osallistumalla kouluttajakoulutukseen. Tavoitteena on tukea toimijoita, joilla on suunnitelmissa järjestää oma Kaikkien-mallin mukainen koulutus.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamien hankkeiden tuotosten tapaan Kaikkien-malli on maksutta kaikkien käyttöön otettavissa. Malli ja siihen liittyvät taustamateriaalit onkin koottu Kaikkienmalli.fi -sivustolle.

Mallin suunnitteluun on myös kehitetty työkirjoja, jotka tukevat oman ryhmän suunnittelua. Työkirjat pitävät suunnittelussa mielessä Kaikkien-mallin pääperiaatteet, jotka ovat

  • oppijalähtöisyys
  • paikallisuus
  • eri perustaitojen yhdistäminen arjen haasteita ratkaisemalla

Perustaidot kehittyvät yhdessä tekemällä

Oli hienoa, että saimme linjoille eri puolilta Suomea koko joukon toimijoita aikuiskoulutuksen oppilaitoksista, järjestöistä ja yhdistyksistä. Perustaitojen kehittäminen kiinnostaa laajaa joukkoa monella elämänalueella. Koulutusten jälkeen meillä onkin eri puolilla Suomea ryhmiä, joissa hyödynnetään Kaikkien-mallia ja parannetaan osallistujien arkea.

Kaikkien-mallin kouluttajakoulutuksen tavoite oli olla osallistava ja keskusteleva: lyhyitä luentoja sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Zoom taipui tähän hyvin, ryhmätyöskentelyissä hyödynsimme Breakout-room -työkalua.

Perustaidot ovat arjen supervoimia

Kansalaisopistojen liiton sivuilla tuli vastaani kiinnostava kirjoitus perustaidoista. Auralan setlementin hankepäällikkö, suomen kielen opettaja Laura Sinirannan vieraskynäkirjoitus Pieniä suuria tekoja – työtä perustaitojen opetuksesta oli nimensä mukainen!

Erityisesti tajuntaani iski Lauran ajatus ”Perustaidot ovat näkymättömiä voimia, joiden olemassaoloa emme yleensä edes huomaa, mutta joiden puutteet tekevät tavallisesta arjesta haasteellista. ” Hankkeemme sloganissa ajatus on kiteytettynä: Yhteiskunta tarvitsee meitä kaikkia – perustaidot kuuluvat kaikille.

Puutteilla perustaidoissa on kauaskantoisia seuraamuksia.

Perustaidot mahdollistavat tunteen oman elämän hallinnasta. Tämä ulottuu niin työelämään kuin vapaa-aikaan ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Hyvät perustaidot ovat edellytys sille, että pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä, pärjäämään tai pääsemään työelämään ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan.

Juuri tähän tarpeeseen on kehitetty Kaikkien-malli. Perustaitoja opitaan yhdessä arjen haasteita ratkomalla. Tästä toivottavasti kumpuaa myös osallistujien motivaatio. Tavoitteena on aina oman arjen parantaminen.

Virpi Markkanen
Asiantuntija
Kansalaisen perustaidot -hanke
Opintokeskus Sivis

Kuva: Kelly Sikkema/Unsplash