Blogi-vko-9-700x525-1.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Kaikkea ei tarvitse oppia koulun penkillä

Jokaiselle meistä kertyy elämän aikana hurja määrä osaamista koulussa, koulutuksissa ja opiskeluissa, mutta myös harrastuksissa, vapaa-ajalla ja luottamustehtävissä.

Opinnoista ja koulutuksista saa todistuksen, jolla on helppo esitellä muille osaamistaan. Harrastuksissa, vapaa-ajalla ja luottamustehtävissä kertynyt osaaminen on vaikeampi tunnistaa ja tunnustaa, eikä siitä usein saa todistusta. Monilla eri foorumeilla mietitäänkin ratkaisua tähän. Hyvä ja nykyaikainen vaihtoehto olisi digitaalinen osaamismerkki.

Digitaaliset osaamismerkit – tulevaisuuden todistukset

Digitaalinen osaamismerkki on sähköinen dokumentti, jolla voidaan tunnistaa, tunnustaa ja vahvistaa henkilön osaaminen. Osaaminen voi liittyä esimerkiksi tiettyyn tietoon, taitoon, pätevyyteen tai tehtävään. Osaamismerkkien avulla on mahdollista rakentaa laajempiakin kokonaisuuksia henkilön kehittymisen tueksi. Sähköisen osaamismerkki on myös helppo liittää CV:n tai Linkedin -profiilin osaksi.

Osaamismerkit voivat ohjata oppimista ja toimintaa esimerkiksi järjestössä. Opintokeskus Sivis on tehnyt pitkään työtä osaamismerkkien saralla. Sivuillamme on hyvä tietopaketti osaamismerkeistä.  Järjestöt eivät ole suinkaan ainoita, joissa osaamista tunnustetaan digitaalisesti. Digitaalisia osaamismerkkejä jaetaan myös oppilaitoksissa, yrityksissä ja hankkeissa.

Osaamisen kiertotalous

Partion nuorisoalan osaamiskeskus (oske) kehitti toimintavuosinaan 2018-2019 työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Oske teki tärkeää työtä viestinviejänä ja vaikuttajana: nuoret saavat harrastuksissa ja järjestötoiminnassa arvokasta osaamista, joista on hyötyä opintoihin ja työelämään hakeutumisessa. Tämä on osaamisen kiertotaloutta.

Osken kehittämä Osaamiskiekko-palvelu kertoo nuorille, opettajille, ohjaajille ja muille ammattilaisille, miten järjestöjen koulutuksia voi hyödyntää tutkintotavoitteisessa opiskelussa. Kiekossa on mukana monia oppilaitoksia ja järjestöjä, jotka ovat yhteisissä, moniammatillisissa tulkintaforumeissa tutkineet järjestökoulutuksissa syntyvää osaamista suhteessa tutkintojen tavoitteisiin. Yhteneväisyyksiä löytyi paljon.

Humanistisen ammattikorkeakoulun tutkinnoissa voi hyödyntää viittä eri partiokoulutusta. Seurakuntaopiston kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa pystyy hyödyntämään partiokoulutuksen lisäksi Marttojen sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton koulutuksia. Melko vaikuttavaa!

Perustaidot tarvitaan

Digitaaliset ratkaisut, eri järjestelmien opetteleminen ja käyttäminen, vaativat meiltä jokaiselta riittäviä digitaitoja. Digi-, luku- ja kirjoitustaitoa tarvitaan myös Osaamiskiekko.fi -palvelun käytössä ja osaamismerkin hakuprosessissa.

Osaamismerkeissä olennaista on osaamisensa kuvaaminen hakemuksessa, kirjallinen ilmaisu on tärkeää hakemuksen täyttämisessä. Hakemus ei ole mikä tahansa irrallinen dokumentti vaan olennainen osa osaamismerkkiä. Mitä paremmin osaaminen on kuvattu, sitä enemmän merkillä on arvoa.

Jos osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen kiinnostaa laajemmin, kannattaa lukea Partion nuorisolan osaamiskeskuksen julkaisu Osaamisen kiertotalous – harrastamalla huippuosaajaksi

Teksti ja kuva

Virpi Markkanen
asiantuntija
Opintokeskus Sivis

Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli työikäisten arjen parantamiseksi. Malli on kehitetty Kansalaisen perustaidot -hankkeessa.