Mallin-jalkautus.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Hankekokemuksia jakamassa

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa luodaan Kaikkien-malli aikuisten perustaito-opetukseen. Mallin koostaminen on vielä työn alla, mutta hankkeen oppeja jaetaan jo nyt kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Olin jakamassa kokemuksia Kansalaisen perustaidot -hankkeen koulutuspilottien oppijarekrytoinneista Vapaan sivistystyön koulutusohjelman koulutuspäivässä 23.9.2019. Koulutuspäivän osallistujat olivat opistojen koulutussuunnittelijoita sekä viestinnäntekijöitä eri puolilta Suomea. Koulutuksen aiheena oli uusien ja vaikeasti tavoitettavien kohderyhmien saaminen mukaan koulutuksiin.

Kohderyhmien tavoittaminen ja sitouttaminen suunniteltava huolella

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa olemme järjestäneet muutaman päivän mittaisia koulutuksia muun koulutuksen ja työn ulkopuolella oleville nuorille, maahanmuuttajille sekä yksinyrittäjille. Koulutuksiin osallistuminen on ollut täysin vapaaehtoista. Koulutukset on toteutettu oppijalähtöisesti jonkin tietyn, väljähkön teeman ympärille. Jokaisessa näistä koulutuksista suunnittelun lähtökohtana on ollut kohderyhmän aito tarve.

Oppijalähtöinen perustaitokoulutus, jonka sisällöt ja tavoitteet määritellään yhdessä oppijoiden kanssa, on haastava markkinoitava. Markkinoinnissa pitäisi vastata keskeisiin kysymyksiin: Miksi koulutukseen kannattaa osallistua? Mitä hyötyä tai iloa siitä voi olla oppijan itsensä kannalta? Ongelmalähtöisyys ei liene erityisen vetoavaa oppijan näkökulmasta – sanoman tulisi olla motivoiva ja innostava.

Henkilökohtaisen kontaktoinnin merkitys on valtaisa; tuttu suosittelija helpottaa päätöstä mukaanlähdöstä. Ihmisillä on myös paljon sitoumuksia moniin paikkoihin; Mitä paremmin aikatauluissa ja toteutuksessa pystytään joustamaan kohderyhmän mukaan, sen todennäköisempää on saada oppijat mukaan ja sitoutumaan koulutukseen.

Suunnittelussa ja koulutuksen markkinoinnissa huomioitavia kysymyksiä ovat kokemuksemme mukaan mm:

  • Missä mahdolliset osallistujat ovat?
  • Miten heitä kannattaa lähestyä?
  • Kenen kautta kannattaa lähestyä?
  • Mitkä asiat saattavat olla osallistumisen esteenä?
  • Miten esteitä voi välttää tai ratkaista?

Kaikkien-mallista tukea koulutusten toteuttamiseen

Hankkeen viimeinen koulutuspilotti käynnistyy Turussa torstaina 3.10. Sen jälkeen työ jatkuu Kaikkien-mallin konseptoinnilla ja kuvaamisella.

Malli koostetaan kouluttajilta kouluttajille. Malliin tiivistyy kaikki kokemus ja oppi, jota olemme hankkeen aikana kartuttaneet. Työ hankkeessa kertyneen osaamisen jakamiseksi on kuitenkin jo käynnissä!

Onko sinulla kysyttävää tai jokin tilaisuus tai muu kanava, johon haluaisit saada meidän osaamistamme organisaatiosi tai sidosryhmiesi käyttöön? Älä epäröi ottaa yhteyttä!

Nina Hjelt
koulutussuunnittelija
Kansanvalistusseura