Digitaitojen-koulutusta-kaikille-blogiartikkeli-071019-700x467-1.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Digitaitojen opetusta kaikille

Digitaidot ovat tämän päivän yhteiskunnassa välttämättömiä. Me kaikki tarvitsemme niiden osalta jatkuvaa oppimista. Digitaidoilla on suuri merkitys esimerkiksi koulutukseen osallistumisessa, työelämässä pärjäämisessä sekä omien ja läheisten henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa.

Tänä digiloikkien aikana digitaidoista puhutaan runsaasti – ja se on hyvä. OECD:n PIAAC-tutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa aikuisväestön perustaidoista ja niiden käytöstä  (tutkimustuloksia suomeksi). PIAAC-tutkimuksen mukaan noin miljoonalla suomalaisella on vajavaiset tietotekniset valmiudet selviytyä tämän päivän ja huomisen yhteiskunnassa. Se on paljon.

Digitaidot nykyajan kansalaistaitoina

Suomessa on meneillään monia kiinnostavia digitaitohankkeita kuten esimerkiksi Snellman-kesäyliopiston DiKATA. DiKATA-hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä malli, jolla jokainen suomalainen saavuttaa digiosaamisessa riittävät taidot. Hankkeen slogan kertoo olennaisen: Digiosaaminen on uusi kansalaistaito! Aika lailla samalla asiallahan ollaan Kansalaisen perustaidot -hankkeessa, vaikka meillä fokus on digitaitojen ohella kaikissa perustaidoissa. Tähän viittaa myös hankkeemme slogan: Yhteiskunta tarvitsee kaikkia – perustaidot kuuluvat kaikille.

DiKATA-hanke vastaa ajankohtaiseen osaamistarpeeseen maksuttomilla, kaikille avoimilla digikoulutuksilla. Hankkeen keskiössä ovat työikäisten digitaidot, jotka mahdollistavat työnteon ja työssä kehittymisen sekä muun arjen sujuvuuden. DiKATA-hankkeessa digitaidot ymmärretään nykyajan kansalaistaitoina, joiden oppiminen on jokaisen oikeus. Kouluksiin ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat tarpeelliseksi kehittää omia digitaitojaan. Koulutuksia on eritasoisille osallistujille, aiheet vaihtelevat medialukutaidosta infomaatioergononomiaan ja yksittäisten palvelujen käyttöönottoon.

Digitaitojen itseopiskelua

Digitaitojen kehittämiseen on olemassa myös hyviä, itseopiskeluun tarkoitettuja verkkomateriaaleja kuten esimerkiksi Ylen Digitreenit. Ylen palvelussa digitaitoja voi opiskella omaan tahtiin ja materiaaleista löytyy myös testejä, joilla voi testata taitotasoaan.

Google on avannut Helsingissä Kluuvin kauppakeskukseen Digital Garagen, joka tarjoaa verkkokursseja ja verkko-oppimistilan. Googlen kursseissa on mm. yrittäjyyteen liittyviä teemoja mutta myös itseluottamuksen parantaminen mainitaan tavoitteissa.

On hienoa, että maksutonta koulutusta kaikille aiheesta kiinnostuneille on tarjolla eri muodossa ja eri tahojen kautta. Joku taho voi olla toiselle helpommin lähestyttävä kuin toinen. Jollekulle itseopiskelu voi olla kurssia parempi vaihtoehto.

Lisätietoja

DiKATA-hankkeen koulutukset

Ylen Digitreenit

Google, Digital Garage

Virpi Markkanen
Asiantuntija
Opintokeskus Sivis

Kaikkien-malli on vaikuttava ja oppijalähtöinen perustaitojen koulutusmalli työikäisten arjen parantamiseksi.