Blogi-170220-Sedu-digivertaisohjaajat.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Digitaidot kohdilleen – maahanmuuttajat ohjaavat Seinäjoella

Digitaitojen vertaisohjaajakoulutus alkoi tammikuun 2020 lopussa Seinäjoella. Mukaan valikoitui kuusi innokasta maahanmuuttajataustaista ohjaajaa. Koulutus kuuluu Opintokeskus Siviksen Digitaidot kohdilleen -hankkeeseen, jossa on tavoitteena parantaa osallistujien digitaitoja vertaisoppimisen keinoin.

Ohjaajat opiskelevat tai kertaavat aluksi tärkeitä opiskelussa ja työelämässä tarvittavia digivälineitä ja -sovelluksia sekä vertaisryhmän ohjaamista. Tämän jälkeen he ohjaavat vertaisryhmiä. Sekä digitaitojen vertaisohjaajakoulutuksessa että vertaisryhmien toiminnassa käytetään suomen kieltä.

Eväitä tulevaisuuteen

Koulutuksessa tulevat digitaitojen vertaisohjaajat harjaannuttavat omia digitaitojaan ja tekevät ohjaajaparin kanssa suunnitelmaa oman vertaisryhmänsä toiminnalle. Digitaitojen vertaisohjaajakoulutuksessa on käyty läpi mm. sähköpostitilin luominen, sähköpostin käyttö, työnhakua, ansioluettelon tekemistä, verkko-oppimisympäristön käyttöä ja osaamismerkkien hyväksymistä.

Koulutuksessa kokeiltiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun tiloissa videotykkien kaukosäätimien toimivuutta. Se oli tuleville vertaisohjaajille jännittävä ja erityinen hetki – konkreettisesti siirryttiin ohjaajiksi. Kuusi vertaisohjaajaa saa pareittain maaliskuussa 2020 ohjattavaksi oman maahanmuuttajaryhmän 24 tunnin ajaksi. Vertaisryhmän toiminta muodostuu ohjaajaparin etukäteissuunnitelmasta, mutta myös vertaisryhmän toiveista.

Tuleva digivertaisohjaajan rooli mietityttää ja ehkä jännittääkin, mutta uuden kohtaaminen, siitä oppiminen ja selviäminen vieläpä suomen kielellä antaa eväitä tulevaisuuteen. Ohjaajat tulevat saamaan työskentelystään osaamismerkin, mutta osallistujien ei tarvitse murehtia kokeista ja testeistä.

Kieltä opitaan myös kahvitauoilla

Vertaisryhmien toiminnassa yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat tärkeitä. Ohjaajat odottavat maaliskuussa alkavien vertaisryhmien olevan aktiivisia, ja niiden jäsenten osallistuvan keskusteluun. Kahvitauot omine keskusteluineen lisäävät kaikkien suomen kielen osaamista. Vertaisryhmien toiminnassa onkin tavoitteena digitaitojen kehittymisen lisäksi suomen kielen harjoittelu.

Ohjaajat saavat käyttöönsä ryhmille suunniteltuja opetusmateriaaleja, joita on tehty mm. Digipolku töihin -hankkeessa.

 

Teksti ja kuva: Tanja Päällysaho, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä – Sedu

Lisätietoja:
Tanja Päällysaho, Sedu, tanja.paallysaho@sedu.fi
Riitta Tervasmäki, Opintokeskus Sivis, riitta.tervasmaki@ok-sivis.fi