Blogi-vko-49-StockSnapIo.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Digiä ja tukea yrittäjille Kaikkien-mallilla

Toimintaympäristön digitalisoituminen on vaikuttanut huomattavasti yrittäjien arkeen.

Digiä ja tukea -markkinointikurssin tavoitteena oli innostaa ja tukea Vaasan yksin- ja pienyrittäjiä ottamaan uusia digimarkkinointialustoja ja -kanavia haltuun. Kurssilla sovellettiin Kaikkien-mallia.

Digitaidot menestymisen edellytys

– Puhuuko työ puolestaan? Tarvitseeko yrittäjän olla verkossa, jos hänen asiakkaansa eivät ole? herätteli aloituskerralla yrittäjäryhmää Digiä ja tukea -kouluttajamme lehtori Klaus Salonen.

Salonen käytti esimerkkinä ammattitaitoista muuraria, jolla ei ole verkkosivuja. Uudet asiakkaat eivät löydä hänen palveluitaan, kilpailijoilla sen sijaan on omat sivustot. Pohdimme yhdessä, kuinka vakaalla pohjalla muurarin palveluiden myynti mahtaa olla.

– Koska yritysten toimintaympäristö on nyt ja tulevaisuudessa verkossa, edellyttää tämä yrittäjiltä uusia digitaitoja, totesi Salonen.

Räätälöity tavoitteellinen koulutus

Kaikkien-mallin mukaisissa koulutuksissa sisältö räätälöidään vastaamaan oppijoiden tarpeita.

Digiä ja tukea -kurssille ilmoittautuneille lähettiin ennen koulutuksen alkua kysely. Kyselyssä kartoitettiin markkinointiin liittyviä haasteita sekä tähänastista digimarkkinointikanavien käyttöä. Yrittäjiä kannustettiin myös kertomaan, mitä he toivovat saavansa koulutuksesta. Koulutuksen sisältö vastasi ennakkokyselyssä nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin.

Kulloinkin tarvittavat perustaidot ovat aika- ja paikkasidonnaisia. Perustaitojen oppiminen tapahtuu Kaikkien-mallissa tekemisen kautta.

Digiä ja tukea -kurssilla osallistujia kannustettiin valitsemaan itselleen yksi konkreettinen tavoite toteutettavaksi koulutuksen aikana. Tavoite saattoi olla esimerkiksi yrityksen ensimmäisen sähköpostimarkkinointikampanjan suunnittelu ja toteuttaminen.

Kokemusten jakoa ja oivalluksia

Ensimmäisellä kurssikerralla pohdittiin yrityksen sivustoa: Miten asiakkaat löytävät sivut, miten niitä voisi kehittää, ja millaiset niiden pitäisi olla, jotta kävijä ei siirtyisi kilpailijan sivuille.

Kurssilla käsiteltiin myös sähköpostimarkkinointia, josta osallistujilla oli monenlaisia kokemuksia. Yhdessä pohdittiin, mikä toimii, ja mitkä puolestaan ovat vältettäviä sudenkuoppia. Myös tietosuoja-asiat herättivät keskustelua. Kaikki halusivat välttää tilanteen, jossa markkinointisähköpostin satojen vastaanottajien osoitteet ovat näkyvillä vastaanottaja-kentässä!

Kurssin muita aiheita olivat markkinointisuunnitelma ja tyyliopas sekä some- ja hakukonemarkkinointi.

– Jos sosiaalista mediaa aikoo käyttää, tulee ymmärtää kanavan logiikka, totesi kouluttaja Klaus Salonen.

Kanavien tarkoituksenmukainen käyttö edellyttää medialukutaitoa. Kurssilla perehdyttiinkin siihen, millä tavoin eri somekanavissa viestitään.

Jokaisen yrittäjän intressissä on käyttää markkinointikanavia tehokkaasti, perustellusti ja tietoturvallisesti. Yrittäjällä onkin oltava hyvä ymmärrys tavoitteistaan, kohderyhmistään sekä markkinointikanavien tarjoamista mahdollisuuksista. Näitä asioita oli kiireisillä yksin- ja pienyrittäjillä mahdollisuus pysähtyä pohtimaan Digiä ja tukea -markkinointikurssilla kerran viikossa viiden viikon ajan.

Kaikkien-malli innostaa digiosaamisen kehittämiseen

Kaikkien-mallin mukaiselle yrittäjien digitaitokoulutukselle on selvästi tarvetta.

– Oli hienoa, että koulutus tuli täyteen ja yrittäjät jaksoivat osallistua pitkän työpäivän päätteeksi, Kansalaisen perustaidot -hankkeen projektipäällikkö Anna Grant kommentoi.

Koulutukseen osallistuneet kokivat saaneensa oman yrityksen digimarkkinoinnin tueksi välitöntä hyötyä. Ensimmäisen markkinointikampanjansa sähköpostilla tai somekanavassa toteuttavia sekä yrityksensä verkkosivuston kehittämisen aloittaneita on palautteiden perusteella useampia.

Kaikkien-mallin hyödyntämisestä yrittäjien digitaitojen opettamisessa pääsee kuulemaan Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Digiosaaminen yrityksissä ja yhteisöissä -webinaarissa . Webinaarissa esitetään Kaikkien-malli innostaa yrittäjiä digiosaamisen kehittämiseen -video.

Digiosaaminen yrityksissä ja yhteisöissä -webinaari

  • perjantaina 4.12.2020 klo 9 – 12
  • ohjelma ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/digiosaaminen-yrityksissa-ja-yhteisoissa

Teksti:
Anna Grant
Asiantuntija
Opintokeskus Sivis


Nina Hjelt
Koulutussuunnittelija
Kansanvalistusseura

Kansalaisen perustaidot -hanke