6. Att erhålla information om temat

Centrala mål

  • Fundera över var, hur och av vem du kan erhålla mer information om temat
  • Skaffa information och bedöm den tillsammans med din grupp
  • Skapa tillsammans en stomme för intervjuer så de lärande kan finna egna utvecklingsprojekt

Utbildaren är inte nödvändigtvis en sakkunnig gällande gruppens teman och behöver inte heller bli en sådan. Genom diskussioner uppstår kollektiv intelligens – också handledarna kan lära sig nytt i grupperna.

Pålitliga instanser tillhandahåller online resurser om många olika ämnen. När man använder online resurser är det viktigt att vara mediekritisk och att komma ihåg källhänvisningar. Det finns säkert också specialister på din ort som du kan be att komma och berätta om sin egen bransch. Om ett besök inte lyckas, kan man alltid be om material till undervisningen.

Genom kompanjonskap skapas bredd i verksamheten. Det är bra om gruppens arbete förverkligas av flera aktörer – ofta kompletterar de olika aktörerna varandra. Kompanjoner eller andra intressanta instanser kan också bjudas in under resans gång.

Metoder

Minnen av framtiden

Kamraten X:s liv om fem år och hur hen har kommit dit?

Tid: 30-45 minuter

Antal deltagare: 4-30

Mål: Att hjälpa de lärande att skissa upp sina egna önskningar och möjligheter samt hot. Möjliggör diskussion och kamratlärande om händelser, eget agerande och stödformer i anslutning till dessa.

För vilka målgrupper: För alla grupper. Gruppmedlemmarna behöver inte vara särskilt bekanta med varandra från tidigare.

Material: Flappapper eller annat stort papper med ritade människofigurer; en glad och en sorgsen. Varje smågrupp får antingen en glad eller en sorgsen figur på sitt papper.

Beskrivning, tillävägagångssätt: De lärande delas in i smågrupper bestående av 2-4 personer.

Varje smågrupp får ett papper med en ritad figur. Figuren är antingen glad eller sorgsen.

Inlärarna får veta att figuren föreställer en kamrat (studiekamrat, arbetskamrat, bekant eller dyl.) om fem år från nu. Smågruppen ger kamraten ett namn.

Man ber smågruppen beskriva figurens vardag och liv. Vilken typ av verksamhet ingår i det? Vilka människor innefattar det? Vilka andra saker ingår (t. ex hem, hobbyer)?

Dessutom ber man gruppen beskriva vad som hänt under de senaste fem åren. Hur har man kommit fram till den här, ur figurens synvinkel, glada/sorgsna situation? Vad gjorde figuren? Vilken typ av svårigheter ställdes figuren inför? Hur klarade figuren dem? Varför klarade figuren inte dem?

Genomgång under en gemensam diskussion: Avslutningsvis gör man ett bildgalleri: alla smågrupper hänger upp sin egen figur. Grupperna presenterar turvis sin egen figur för de övriga och berättar figurens historia. Handledaren och övriga gruppmedlemmar kan ställa frågor och göra observationer, till exempel ”Var fick Kaapo hjälp då han hade brutit sitt ben?” ”Fick Minna stöd i sina ekonomiska svårigheter? Vem skulle hon ha kunnat ta kontakt med?” ”På vilket sätt hittade Pekka sitt jobb?” ”Hur hittade Minna information om cirkusutbildningen som precis skulle börja?”

Minneslista

  • Olika sätt att skaffa information: pålitliga online resurser, gästande specialister, specialisters material
  • Bredd via kompanjonskap
  • Utnyttja kollektiv intelligens!

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar