3. Praktiska arrangemang

Centrala mål

  • Val av plats: fundera på en plats som är naturlig och lättillgänglig för deltagarna
  • Avlägsna hinder för ett möte
  • Små stora ting: Över en kopp morgonkaffe är det trevligare att inleda en diskussion

Det är viktigt att fundera på praktiska arrangemang såsom tidtabell, klockslag, utbildare och plats innan man rekryterar deltagare. Dessutom är det viktigt att kartlägga ifall det under samma tidpunkt eventuellt anordnas något konkurrerande evenemang.

Fundera över vilken plats som skulle vara naturlig och lättillgänglig för deltagarna. Det är enkelt att komma till en bekant och trygg plats. Å andra sidan kan en lite överraskande, ny och annorlunda plats också öka intresset. Det är du som besitter den bästa kännedomen om din målgrupp och uppfattningen om huruvida en trygg och bekant eller en ny och intressant plats fungerar bättre. Lärande kan ske överallt. Det viktigaste är att platsen för det första mötet har angetts på ett klart och tydligt sätt.

I Modellen för Alla är det lärandecentrerade angreppssättet centralt. Under det första mötet är det bra att fråga om inlärarnas behov och om de kan tillfredsställas på ett naturligare sätt på någon annan plats. Det kan t. ex vara nyttigt för gruppen att göra besök eller utflykter. Det kan också vara intressant att träffas i eventuella kompanjoners verksamhetsmiljöer. Omväxling ökar intresse!

Även gruppstorleken hör till de praktiska arrangemangen. Smågrupper erbjuder en god och trygg miljö för tankeutbyten och lärande av andra. Om gruppen är större kan man med fördel dela in sig i mindre grupper nu och då.

Avlägsna hinder för att delta genom att fundera på eventuella sådana redan i förväg. Om målgruppen exempelvis består av föräldrar till små barn är det viktigt att ordna eget program eller annan trevlig sysselsättning för barnen. Om din målgrupp består av studerande eller unga ska du tänka på att inte ordna möten under skoldagen.

Små gester ger gott humör

Välkomna alla redan innan det första mötet; tacka för anmälan, påminn om tid och plats. Ett telefonsamtal är ett trevligt sätt att hälsa välkommen, men skicka åtminstone e-post eller ett sms.

Små gester är betydelsefulla. Ta emot alla deltagare personligen. Presentera dig, hälsa på personen och önska hen välkommen. Om du börjar på morgonen är det ofta uppskattat med morgonkaffe. Om tidpunkten infaller efter skol- eller arbetsdagens slut är det på sin plats med ett litet mellanmål. Lärande sker inte om man är hungrig!

Minneslista

  • Vad, var, när, för vem, vem ordnar? Fokus först på grundläggande information!
  • Välj en plats som det är enkelt för inlärarna att ta sig till
  • Med små gester och uppmärksamhet får du inlärarna att känna sig välkomna och speciella

Andra stycken

1. Val av målgrupp och tema

2. Att hitta och engagera kompanjorer

3. Praktiska arrangemang

4. Rekrytering av den lärande

5. Att skapa gruppsammanhållning

6. Att erhålla information om temat

7. Målsättning för inlärarna

8. Utvärdering och respons

9. Fortsatta lärstigar