achievement-agreement-arms-1068523.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Yhteissuunnittelu sitouttaa oppimisprosessiin

Luomme Kansalaisen perustaidot -hankkeessa seuraavien puolentoista vuoden aikana Suomeen kokonaisvaltaisen ja oppijalähtöisen mallin aikuisten perustaitojen opetukseen pilotoiden sitä ensin kokeneiden aikuiskouluttajien kanssa.

Emme aloita tyhjältä pöydältä. Kehitteillä olevan mallin esikuvana on Briteissä kehitetty Citizens’ Curriculum (CC). CC -malli on koostettu yhtäältä oppimista ja opetusta käsittelevän tutkimustiedon ja toisaalta elinikäisen oppimisen oikeutta aidosti toteuttavan yhteiskunnan vision pohjalta. Malli on kehitetty yhdessä opetuksen asiantuntijoiden kanssa ja sitä on testattu monipuolisesti aikuiskoulutuksen kentällä toteutetuissa piloteissa. Pilotit on toteutettu niin muodollisen kuin epämuodollisen koulutuksen yhteydessä sekä eri kohderyhmien kanssa.

Pedagogina on helppoa nähdä juuri tämän mallin arvo ja ajattomuus. Mallissa yhdistyvät tutkimuksen ja teorian sekä ruohonjuuritason toimijoiden näkökulmat laajasti sovellettavaksi konseptiksi.

Me tulevan kotimaisen mallin kokoajat Siviksessä ja Kansanvalistusseurassa olemme iloksemme saaneet huomata, että malli puhuttelee aikuiskasvattajia myös täällä. Useat pilottikouluttajistamme ovat toteuttaneet sen periaatteita omassa työssään jo vuosia. Nyt olemme tuottamassa mallia, joka tarjoaa rakenteen ja käsitteet vaikuttavaan aikuiskasvatukseen.

Kevään ja syksyn 2019 aikana kouluttajat Turussa, Espoossa ja Savonlinnassa pääsevät pilotoimaan mallia käytännön toiminnassa. Kunkin koulutuspilotin toteuttajaporukan kanssa istutut suunnittelupalaverit ovat olleet vaikuttavia yhteissuunnittelun voimannäytteitä.

Lähestyen tilannetta avoimin mielin olemme parissa tunnissa edenneet pisteeseen, jossa meillä on yhteinen ymmärrys ratkaistavasta ongelmasta sekä kunkin pilotin kohderyhmästä, teemasta ja käytännön järjestelyistä. Ja mikä tärkeintä – käsin kosketeltava innostus ja sitoutuminen jaettuun oppimisprosessiin. Olemme selvästikin jonkin uuden edessä ja luomassa yhdessä sille muotoa.

Oppijalähtöisyys on yksi kehitteillämme olevan koulutusmallin ydinasioista. Osallistumisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen tiedetään motivoivan ja sitouttavan oppijoita oppimisprosessiin.

Yhteissuunnittelun toimivuudesta me pilottien toteuttajat olemme saaneet jo nyt omakohtaisen kokemuksen. Pilottien käynnistyessä saamme koolle tärkeimmät kumppanimme –pilottien osallistujat – ja työ koulutusmallimme eteen voi todella alkaa!

Mukana kouluttamassa ja yhteistyössä ovat Auralan Setlementti ry, SONDIP Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, EJY ry, Espoon Yrittäjät, Linnalan Setlementti ry ja Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry.

Nina Hjelt
koulutussuunnittelija
Kansanvalistusseura