Anna-Grant.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Uusi projektipäällikkö esittäytyy


Mikä ilo ja kunnia onkaan päästä edistämään Kaikkien-mallin jalkautumista Suomeen Virpin, Ninan ja Kristiinan kanssa! Kiitos Kaisan ja muun tiimin taitavan opastuksen, olen päässyt nopeasti vauhtiin projektipäällikön roolissani.

Ensimmäiset neljä viikkoa ovat takana. Tekee hyvää pysähtyä, hengähtää hetki ja esitellä itseni teille.

Tieni Sivikseen ja Kansalaisen perustaidot -hankkeen projektipäällikön roolin on ollut moninainen. Aiempia työroolejani ovat olleet tutkija, yliopisto-opettaja, arvioitsija, opetus- ja koulutusohjelmien kehittäjä, kouluttaja ja projektipäällikkö. Yhteinen nimittäjä on ollut kasvatus- ja koulutuspolitiikan käytännön toteutuksen edistämiseen.

Koulutustaustaltani olen etiikkaan erikoistunut yhteiskuntatieteilijä. Töideni kautta olen pyrkinyt toteuttamaan yhteiskunnassa itselleni tärkeitä arvoja. Näihin arvoihin lukeutuvat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja vapaus.

Kasvatus- ja koulutussektorille suuntauduin, sillä sen dynaamisuus ja yhteiskunnallinen merkitys kiehtoivat. Englannissa, jossa olen opiskellut ja työskennellyt, kasvatus- ja koulutussektori on vahvasti politisoitunut ja jatkuvassa muutoksessa. Kaikki hallitukset haluavat jättää oman jälkensä koulutusjärjestelmään – jo pelkästään tästä syystä työsarkaa riittää.

Hankkeessa vilkas koulutussyksy

Ulkomailla kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijatehtävissä työskentelevänä suomalaisena sain alalla työskentelevien arvostuksen jo melkein pelkästään kansallisuuteni perustella. Suomen koulutusjärjestelmän menestyksen salaisuutta kyseltiin lapseni päiväkodin johtajasta ja koulun rehtorista aina johtavissa asemissa oleviin julkishallinnon virkamiehiin asti. Vastauksessani on tiivistetty näkemykseni: Suomen koulujärjestelmän menestyksen salaisuus on koulutuksen ja sitä kautta saadun osaamisen arvostus läpi koko yhteiskunnan.

Palatessani Suomeen reilu kaksi vuotta sitten huomasin, että maastamme on tullut monikulttuurisesti rikkaampi, mutta valitettavasti myös eriarvoisuus oli lisääntynyt. Eräs eriarvoisuutta lisäävä tekijä on koulutuksen ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien kasautuminen yhä harvemmille. Samanaikaisesti työelämässä ja koko yhteiskunnassa pärjääminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista.
Kaikkien-malli vastaa juuri näihin haasteisiin. Mallin mukaisesti toteutetut koulutukset ovat matalan kynnyksen oppimistilanteita. Ne ovat oiva tapa tukea osallistujia innostumaan taitojensa kehittämisestä osana arjen haasteiden ratkaisua. Koulukseen osallistuminen voi toimia liikkeellepanevana voimana kohti tavoitteellista oppimista ja menestyksekästä työelämään hakeutumista. Tähän työhön annan enemmän kuin mielelläni oman panokseni!

Seuraavat neljä kuukautta tulevat olemaan hanketiimille työntäyteisiä. Toteutamme vielä ainakin kolme Kaikkien-mallin koulutuskokeilua, järjestämme kouluttajakoulutuksia ja sparraamme järjestöjä, joissa mallia sovelletaan eri kohderyhmille. Hahmottelemme myös Kaikkien-mallin tulevaisuutta Suomessa – siinä määrin kuin se on meistä kiinni.

Anna Grant
Projektipäällikkö
Kansalaisen perustaidot -hanke

Anna Grantin kuva: Susanna Nordvall