Hanketiimi-kuvaaja-Kaisa-Välivehmas-1.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Projektipäällikön oppivuodet

Tulin perustaitohankkeeseemme projektipäälliköksi innolla ja uteliaana vajaat kaksi vuotta sitten. Tiimimme tavoitteena oli kehittää kaikille kansalaisille sopiva uudenlainen luku-, numero- ja digitaitojen oppimis- ja koulutusmalli Suomeen yhdessä organisaatioidemme, kumppaneiden ja oppijoiden kanssa.

Työ on nyt tehty. Kaikkien-malli on valmis.

Kaikkien-mallissa oppija (=kaikki me, statuksesta riippumatta) tunnistaa arkensa haasteen (esimerkiksi työttömyys, syrjäytyneisyys, talous, terveys). Oppija ratkoo haastetta omankokoisella ja -näköisellä tavoitteellaan ryhmän vertaistuen ja kouluttajan avulla paikallisesti. Perustaitoja ei opetella luokkahuoneessa pänttäämällä; ne kehittyvät arkea tavoitteellisesti parantamalla.

”Saitteko ajatuksistani kiinni?”

Pohdimme lounaalla työkavereiden kanssa elämää poikkeusaikana. Mietimme, miten raskasta on elää epävarmuudessa ja miten onnekkaita olemme voidessamme tehdä halutessamme etätöitä.
Olen kiitollinen ajastani Kansalaisen perustaidot -hankkeen projektipäällikkönä Siviksessä.

Olen saanut Siviksessä käyttööni valtavasti kollegiaalista osaamista perustaidoista, oppimisesta ja kansansivistyksestä. Olen imenyt asiantuntevilta yhteistyökumppaneiltamme ja ohjausryhmältä vaikutteita koulutuskokeiluissa ja mallin kehittämisessä. Käytössäni on ollut parhaat digitaaliset työkalut ja kanavat. Työtä on siivittänyt luova ja osaava tiimi. Isot kiitokset kaikille!

Voisin luetella lisää asioita, joita opin tai maalata teille kohokohtia. En kuitenkaan halua tehdä sitä. Haluan välittää teille tunteeni ja ajatukseni: oloni on ristiriitainen. Mitä jos menneet kuukaudet olisivatkin olleet sairautta, sairauden pelkoa, työttömyyttä, aloittamattomia tai keskeytyneitä koulutuksia? Jos olisinkin jäänyt yksin ja osattomaksi? Jos olisin kohdannut poikkeusajan iltapäivälehtien lööppien varassa, vailla kykyä tai kanavia saada objektiivista tietoa? Entäpä jos kokisin niin edelleen – tänään?

Teemmekö riittävästi kaikkien eteen tässä yhteiskunnassa? Miten saamme kaikki mukaan? Mistä tietää, mikä on hyvä elämä toiselle? Miten meistä jokainen saadaan oppimisen imuun ja omalla urapolulle?

Uskon, että se onnistuu ainakin tiedostamalla tämä kiitävä hetki. Tunnistamalla, milloin kannattaa ottaa moottoritien sijaan hiekkatie, milloin on pakollinen STOP. Kun tiedostamme, mitä voi ja kannattaa tehdä omassa elämässämme, voimme parhaiten auttaa myös muita.

Saitteko ajatuksistani kiinni?

Lämpimin terveisin ja parasta mahdollista syksyä kaikille!
Kaisa Välivehmas

***

Kaikkien-mallin kehittämistyössä ja muotoilussa mukana olleet tahot – iso kiitos!

Ohjausryhmä

 • Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, pääsihteeri Aino Pohjanvirta
 • EJY ry, toiminnanjohtaja Marja Manninen
 • Linnalan Setlementti ry / Linnalan opisto, toiminnanjohtaja, rehtori Tapio Keskinen
 • Marttaliitto, johtava asiantuntija Marjahelena Salonen
 • Sitra, asiantuntija – uusi työelämä ja talous, Perttu Jämsén
 • SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, toiminnanohjaaja Marianne Sirkiä
 • Stadin Ammattiopisto, opinto-ohjaaja Sanna Töyri
 • Tampereen yliopisto, professori Juha Suoranta
 • ELY-keskus, rahoitusasiantuntija Marika Lindroth
 • Taikoja II -hanke / Tampereen yliopisto, tutkija Maarit Mäkinen
 • Kansanvalistusseura, kehittämispäällikkö Jarmo Pykälä
 • Opintokeskus Sivis, viestintä- ja innovointipäällikkö Anne Ilvonen

Kaikkien-mallin kehittämispilottien toteuttajat ja kehittäjäkumppanit

Espoon yrittäjäpilotit: EJY ry, toiminnanjohtaja Marja Manninen, kouluttajat Aura Pylkkänen ja Pauliina Oksanen, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut, asiantuntija Merja Lappeteläinen, YritysEspoo, toimitusjohtaja Erkki Pärssinen ja yritysneuvoja Päivi Lahtelin-Laine, Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu, kehityspäällikkö Jari Leskinen, Mieli ry, päällikkö, asiantuntija Tiina Lumijärvi.

Savonlinnan maahanmuuttaja- ja nuoriso-pilotit: Linnalan Setlementti / Linnalan Opisto, toiminnanjohtaja, rehtori Tapio Keskinen, koulutussihteeri Marja-Leena Hasselqvist ja kouluttaja Janne Sairanen, Savonlinnan Seudun Nuorisoasunnot ry, asumisneuvojat (kouluttajina mukana) Henna Kristiansson ja Jouni Mehtonen, Etelä-Savon TE-toimisto, ammatinvalintapsykologi Petri Auvinen, Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden päällikkö Anna Tolvanen ja Savonlinnan seurakunnan diakoni Juha Räisänen.

Turun maahanmuuttajataustaiset vanhemmat-pilotit: Auralan Setlementti ry, toiminnanjohtaja, rehtori Sannaleena Härkönen ja kouluttaja Venni Alanko.


***
Kuvassa elokuun 2020 kapulanvaihto: mallin kehittämisestä sen jalkauttamiseen: järjestyksessä vasemmalta Kaisa Välivehmas, Anna Grant (jatkaa Kaisan tilalla), Kristiina Andreasson, Virpi Markkanen ja Nina Hjelt. Kiitos ihana tiimi! (Kuva: Kaisa Välivehmas)