Blogi-090620-Markkanen-700x525-1.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Oppimista, osaamista ja rohkeutta!

Digipalvelujen hyödyntämiseksi tarvitaan mielenkiintoa uusien järjestelmien, ohjelmien ja työtapojen oppimiseen. Pelkkä mielenkiinto ei kuitenkaan riitä. Vaaditaan myös osaamista ja rohkeutta.

Työelämässä mukana pysyminen 2020-luvulla edellyttää digitaitojen kavalkadia. Vuosikymmen sitten emme olisi osanneet edes haaveilla kaikesta siitä digitalisaatiosta, joka helpottaa elämäämme tänä päivänä. Monet teknologiset ratkaisut luovat hyvinvointia – ne säästävät ajan lisäksi myös hermoja. Digitaidot tulevat yhä tärkeämmäksi, jotta ihmiset pysyvät mukana työelämässä pidempään. Myös osa senioriväestöstä sukkuloi jo sujuvasti digimaailmassa.

Teknologian kehittyminen, digipalvelujen hyödyntäminen ja kehityksessä mukana pysyminen vaatii jatkuvaa oppimista, osaamista ja rohkeutta. Haluaisin nähdä digitaitojen jatkuvan oppimisen enemmän mahdollisuutena kuin haasteena. Elämänhelpottajana. Kukapa kaipaa virastoihin jonottamista, paperilomakkeiden postittelua ja puhelinpalvelujen loputtoman tuntuisia muzakeja.

Digitaidot elämän helpottajana

Kevään kalenteri on ollut surullista luettavaa. Monet odotetut työtapahtumat ja vapaa-ajanriennot on peruttu. Teknologia on pelastanut osin tilanteita. Tapaamisten sijaan onkin verkkokokouksia tai webinaareja. Myös hankkeemme Kansalaisen perustaidot 2020 – miten pidämme kaikki mukana? -seminaarista tuli webinaari. Peruttujen teatteriesitysten tilalle on (onneksi) tullut livestreameja ja muita kekseliäitä ratkaisuja. Näihin osallistuminen vaatii taitoja. Siihenkin on nyt tottunut, että ihmiset tapaa ruudulla. Nämä kohtaamiset tuntuvat todella tärkeiltä, kun muuhun ei ole ollut mahdollisuutta.

Viime vuosina työelämässä ei mikään muu taito ole varmaankaan kehittynyt niin paljon kuin digitaidot. Uusi teknologia on tuonut lukemattomia mahdollisuuksia työskennellä yhdessä fyysisesti erillämme – koronakevät, jos mikä on meille sen näyttänyt!

Koronakevät on ollut hyvä oppitunti: monet työtehtävät onnistuvat verkossa, kun on toimivat työvälineet ja yhteydet. Myös yhteistyö ja yhteistyöstäminen kollegoiden sekä kumppaneiden kanssa voidaan toteuttaa etänä. Olkoonkin, että se olisi mukavampaa ihmisten kanssa kasvokkain.

Sosiaaliset taidot sivutuotteena

Koronakevät on voinut olla monelle tiukka paikka, jos digitaidot eivät olekaan olleet verkkoympäristöissä työskentelyyn vaaditulla tasolla. Pakotettu digiloikka on stressaavampi kokemus kuin taitojen pikkuhiljaa hallittu haltuunotto. Kevät onkin varmasti paljastanut monelle totuuden hiomista kaipaavista digitaidoista.

Kaikkien-malli on oppijakeskeinen malli aikuisten perustaitojen oppimiseen ja sitä voi käyttää hyvin digitaitojen petraamiseen. Vaikka paluu normaaliin vielä koittaa, ei kannata hukata hyvää oppimispaikkaa. Digitaitojen merkitys vain korostuu tulevaisuudessa.

Kaikkien-mallin mukaisessa koulutuksessa ihmiset saavat onnistumiskokemuksia yhdessä ja reflektoivat oppimista yhdessä. Onnistumiset tuottavat myönteistä asennetta uuden oppimista kohtaan. Yhdessä tekeminen ja ryhmä ovat olennaista Kaikkien-mallissa. Ryhmä on mallin vahvuus. Ryhmässä tuetaan toinen toistaan, jaetaan kokemuksia ja opitaan toisilta.

Sivutuotteena kehittyvät myös sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimiminen – nekin tärkeitä taitoja tulevaisuudessa. Taitoja, joihin koneet ja tekoäly eivät pysty. Sellaisia taitoja meidän kannattaa vahvistaa.

Virpi Markkanen
asiantuntija
Opintokeskus Sivis