Markkinointi.jpg
Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja
kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Koukuta koulutuksen markkinoinnissa

Koulutusten markkinointi on ollut aihe, joka on mietityttänyt minua viime aikoina paljon. Kansalaisen perustaidot -hankkeessa testaamme opiskelijalähtöistä koulutusmallia kolmella pilottipaikkakunnalla. Kun koulutus on sellainen, jossa tavoitteet ja sisältö määritellään oppijoiden kanssa yhdessä, nouseekin esitteestä monia kysymyksiä. Ja tarvitaan enemmän markkinoivaa, jopa myyvää otetta! Miksi juuri sinun kannattaisi osallistua tähän!

Kyseessä on oppijalähtöinen koulutus, jossa yhdessä mietitään tavoitteet, ensimmäinen haaste tuli esitteen, sisällön, osaamistavoitteiden ja ohjelman kanssa. Jos koulutuksen tavoitteet määritellään yhdessä opiskelijoiden kanssa, mitä niistä laitetaan esitteeseen? Koulutuksen kohderyhmä toki meillä on mietittynä ja teema. Tarkkoja sisältäjä sen sijaan ei. Onko tällainen vapaus uhka vai mahdollisuus? Se varmaankin on hyvin henkilösidonnaista.

Koska koulutuksen lähtökohta on erilainen kuin perinteisessä koulutuksessa mietin kovasti, miten ”uudistaa” myös koulutuksen markkinointia. Usein esite tai ilmoitus lähtee liikkeelle ajatuksesta mitä, kenelle, missä, milloin, miten ilmoittaudutaan, mihin mennessä, keneltä lisätietoja ja niin edelleen. Voisiko uudistamalla tätä ajattelua saada toimivampaa ja tuloksia tuottavampaa markkinointia?

Miksi, miten, mitä?

Markkinoinnista minulle tuli vastaan eräässä koulutuksessa markkinoinnin käsite Golden circle. Golden circle on Simon Sinekin kehittämä konsepti ja sen slogan on “people don’t buy what you do, they buy why you do it.” Vapaasti suomennettuna, ”ihmiset eivät osta sitä mitä sinä teet, vaan miksi sinä sitä teet”.

Mallin keskiössä ja kuvan ympyrän keskellä on juuri why (miksi). Ihmiset tekevät päätöksiä tunteillaan ja siihen vetoaa tämä why (miksi). Tunne on usein päätöksen takana ja ihmiset perustelevat sitä itselleen järjellä. Uloimman ympyrän what (mitä) kertoo tämän asian mutta se ei vetoa tunteisiin! Siinä on iso ero.

Miksi juuri tämä koulutus on tärkeä, miksi se järjestetään. Tämä on osallistujalle keskeisin tieto, ja se olisi hyvä olla ensimmäinen asia, mikä esitteessä on. Mahdollisesti jo otsikko tai viimeistään ensimmäinen kappale. Tähän tarvitaan ”koukku” joka herättää kiinnostuksen ja hyvin muotoiltuna. Lyhyesti, mikä koulutuksesta on yksilölle suurin hyöty. Eri asiat motivoivat eri ihmisiä. Tässä auttaa valtavasti, mitä paremmin tuntee kohderyhmänsä. Vetoa tunteisiin ja peruste mahdollisimman kiinnostavasti miksi, älä kerro vain minkälainen koulutus on.

Kohta how (miten) kertoo osallistujalle, miten juuri tämä markkinoimamme koulutus vastaa tuohon lupaamaamme hyötyyn. Millä tavoin tässä koulutuksessa toimitaan, jotta luvatut hyödyt saavutetaan. Mitä menetelmiä käytetään ja miksi tämä koulutus on juuri sopiva kohderyhmälle. Mikä on vaikutus, mikä koulutukseen osallistumisesta yksilölle on.

Kohta what (mikä) on tietenkin koulutus, jota markkinoimme. Asiat, joilla lunastamme lupaukset. Se kertoo kaiken olennaisen mutta ei vetoa tunteisiin. Tästä saadaan tietoa ja perusteluja päätökselle, kun kiinnostus on herätetty mutta herätä kiinnostus ja aloita why (miksi) tiedolla!

Haastan seuraavan koulutusesitteen tekemisessä itseni miettimään sitä tältä kannalta. Kiinnostavaa olisi tietää, saako Sinekin mallia hyödyntämällä eri kohderyhmän kiinnostumaan tai parempia tuloksia koulutusten markkinoinnissa.

Virpi Markkanen
Asiantuntija
Kansalaisen perustaidot -hanke
Opintokeskus Sivis